Quảng Nam: Quan tâm công tác phát triển đảng viên

Thông tin trên được đưa ra trong buổi làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam về công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ Khối vào chiều 22/2.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam phấn đấu kết nạp 500 đảng viên vào Đảng  (Ảnh: Nguyên Đoan).

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam

phấn đấu kết nạp 500 đảng viên vào Đảng.  (Ảnh: Nguyên Đoan)

Theo báo cáo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 967 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 28,93% so với chỉ tiêu 750 đảng viên đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII. Riêng trong năm 2020, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối kết nạp được 139 đảng viên, vượt 39%; trong 2 tháng đầu năm 2021 đã kết nạp 32 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 30%. Kết quả khảo sát tại các chi, đảng bộ trực thuộc hiện có 2.932 quần chúng và toàn Đảng bộ Khối phấn đấu kết nạp 500 đảng viên trong giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh làm rất tốt công tác phát triển đảng viên. Đồng thời cho rằng, nguồn quần chúng đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối còn rất lớn, đây cũng là thời điểm thuận lợi để tập trung thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên gắn với nâng cao chất lượng đảng viên tại đảng bộ; phấn đấu trong 3 năm đầu sẽ hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tuy vậy, bên cạnh những thành tích đạt được, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam cũng bộc lộ một số hạn chế. Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bùi Võ Quảng, vẫn còn một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác này. Thậm chí có một số chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên. Ngược lại, có những nơi chạy theo chỉ tiêu, số lượng, ít chú ý đến chất lượng nên sau khi kết nạp đảng viên mới không phát huy tốt năng lực của người đảng viên…

Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ Khối, theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, đảng bộ cần rà soát, giao chỉ tiêu phát triển đảng trong năm 2021 cho các chi, đảng bộ dựa trên cơ sở báo cáo tổng số lượng quần chúng, khả năng phát triển đảng được là bao nhiêu, lý do không thể phát triển đảng…

Đồng chí Lê Văn Dũng giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy khảo sát lại việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng và tương đương không phải là đảng viên thời gian qua tại các cơ quan, đơn vị có đúng tiêu chuẩn, điều kiện để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy…/.

Phản hồi

Các tin khác