Vĩnh Long: Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
Những tập thể, cá nhân được UBND tỉnh biểu dương về thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. (Ảnh: Phương Thúy)

Những tập thể, cá nhân được UBND tỉnh biểu dương về thành tích
xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa”. (Ảnh: Phương Thúy)

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Dũng,  Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

20 năm qua, các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã chủ động, phối hợp tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; các địa phương, đơn vị đã gắn từng nội dung cụ thể của phong trào phù hợp với nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên toàn tỉnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, các hủ tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi; tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết cộng đồng được phát huy.

Kể từ năm 2000 - 2020, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Vĩnh Long đạt nhiều kết quả tốt đẹp, tạo ra những hạt nhân tích cực, các điểm sáng văn hóa, các mô hình tiêu biểu. Nếu như năm 2000 cả tỉnh chỉ có 33,8% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa thì đến 2020 có đến 96,8% gia đình văn hóa.

Năm 2000 cả tỉnh có 14,3% ấp khóm khu đạt chuẩn văn hóa thì đến năm 2020 có đến 99,4% ấp khóm khu đạt chuẩn văn hóa. Đến nay, tỉnh có 67/73 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”, đạt tỷ lệ 91,78%; 13/20 phường, thị trấn đạt danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhiều phong trào thi đua được phát động ở các cấp, các ngành trong toàn tỉnh như: Phong trào “Xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”… đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tham gia, tạo diện mạo mới và sự phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực tại địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe tham luận của các tập thể, cá nhân tiêu biểu ở các địa phương về hiệu quả cụ thể của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Điều này thể hiện rõ nhất sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh cũng chúc mừng và biểu dương những kết quả về xây dựng phong trào, sự cố gắng của các ngành, các cấp và sự chung sức đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân trong 2 thập kỷ qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Đồng thời, chú trọng phát huy vai trò của người dân trong tham gia thực hiện phong trào, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, kịp thời khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các mô hình, cách làm hay, tạo sự lan tỏa rộng khắp về tính hiệu quả tích cực của phong trào…/.

 

Phản hồi

Các tin khác