Nghệ An chuẩn bị chu đáo cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Để phát huy và thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 tại tỉnh Nghệ An đã và đang được chuẩn bị chu đáo, toàn diện.

Tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. (Ảnh: TL).

Tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. (Ảnh: TL).

Trong đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, với nhiều hình thức, phương pháp nhằm phát huy hơn nữa bài học từ sức mạnh lòng dân để thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại tất cả các địa phương trong tỉnh, công tác tuyên truyền đã và đang được tiến hành, các cơ quan báo chí trong tỉnh đang tích cực thực hiện công tác tuyên truyền góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật (23/5/2021). Theo kế hoạch, tiến độ triển khai công tác tuyên truyền bầu cử chia thành 3 đợt: trước, trong và sau bầu cử với các nhóm nội dung tuyên tuyền cụ thể. Tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp về công tác bầu cử. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền đậm nét về không khí, kết quả công tác chuẩn bị bầu cử; tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh...

Đến nay, các huyện, thị xã, thành phố của Nghệ An cơ bản đã hoàn thành việc quán triệt Chỉ thị của UBND tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; quán triệt, hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng củ đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, xóm, tổ dân phố. Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng đã được triển khai đến các địa phương.

Trong công tác chuẩn bị, bên cạnh chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức bầu cử, Nghệ An đặc biệt coi trọng công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ ứng cử tham gia đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Các cấp kiên quyết không giới thiệu các ứng cử đại biểu không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là về đạo đức, thái độ chính trị... Từ đó lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đại diện tiêu biểu cho tiếng nói của hơn 3,3 triệu cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Theo đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh Nghệ An, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh trong năm 2021. Dự kiến, cuộc bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật (23/5/2021). Thời gian không còn nhiều, trong khi phải triển khai thực hiện một khối lượng công việc lớn và quan trọng; nhất là tình hình dịch COVID - 19 có nhiều diễn biến phức tạp đang đặt ra nhiều thách thức, áp lực đối với công tác chỉ đạo, chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Tuy nhiên, phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp của tỉnh vừa qua, Tỉnh ủy, UBND và Ban chỉ đạo bầu cử của tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các công tác chuẩn bị theo phương châm chủ động, chu đáo, với trách nhiệm cao nhất, chất lượng nhất.

Cùng với đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo bầu cử các cấp cần chủ động trong triển khai các nội dung công tác chuẩn bị; dự kiến, lượng đón được các tình huống có thể xảy ra, phân công trách nhiệm rõ ràng, rõ người, rõ việc, khoa học, hợp lý và hiệu quả. Trong chỉ đạo, điều hành phải chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp cao; không né tránh nhiệm vụ, luôn nhất quán, nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. Đồng thời, căn cứ vào bối cảnh, điều kiện thực tế để ứng xử phù hợp; năng động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành để đạt hiệu quả cao nhưng đảm bảo đúng quy định. Triển khai thực hiện từng bước, từng việc, làm bước nào chắc bước đó.

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng, tin tưởng tỉnh Nghệ An sẽ chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tạo tiền đề thuận lợi cho sự ổn định và phát triển của địa phương trong những năm tiếp theo./.

Phản hồi

Các tin khác