Hưng Yên tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử
Hưng Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử. (Ảnh minh họa).

Hưng Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử. (Ảnh minh họa).

Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động tuyên truyền. Ngoài tuyên truyền trong các hội nghị, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh nội bộ, tuyên truyền qua Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình Hưng Yên..., hình thức tuyên truyền cổ động trực quan cũng được triển khai tại các tuyến đường chính, phố chính, tại các điểm nút giao thông, các điểm giáp ranh với tỉnh bạn.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung chính như: Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các văn bản pháp luật, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh…Tuyên truyền đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, HĐND nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp; vai trò, trách nhiệm của Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2026, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Qua đó, khơi dậy phong trào thi đua; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Anh Lê Văn Quý ở xã Phù Ủng, huyện Ân Thi (Hưng Yên) cho biết, từ đầu năm 2021, các hoạt động tuyên truyền đã được đẩy mạnh qua đó giúp người dân địa phương thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mọi người vừa tích cực lao động sản xuất, vừa tích cực tham gia các công tác chuẩn bị và hướng về ngày bầu cử.

Theo đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử sẽ được đẩy mạnh trong cả 3 giai đoạn: tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử; cần rà soát để không chồng chéo, không sai sót; đồng thời, phân cấp rõ, cụ thể nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Cụ thể, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được chia làm 3 đợt: Đợt 1, từ tháng 01/2021, cao điểm tháng 4/2021; đợt 2, từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021; đợt 3, sau ngày bầu cử 23/5/2021.

Thông qua các kênh thông tin, các hình thức đa dạng, từng ban, ngành, địa phương sẽ tập trung tuyên truyền về công tác chuẩn bị, quá trình bầu cử, kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng, biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Đồng thời, nêu cao cảnh giác, tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước, chống phá chế độ.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hưng Yên quyết tâm triển khai công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, của địa phương, cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, vừa động viên Nhân dân toàn tỉnh tích cực thi đua lao động, lập thành tích hướng về cuộc bầu cử; vừa tạo không khí sôi nổi, phấn khởi để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất