Kon Tum: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

Đây là nhận định của đồng chí Dương Văn Trang  – Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 được tổ chức ngày 24/2 vừa qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Mai Trâm).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Mai Trâm).

Theo đó, trong năm 2020, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Bên cạnh đó, các cấp ủy trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác tổ chức, bộ máy tiếp tục được sắp xếp, củng cố, kiện toàn đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đúng quy trình, quy định; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên; hầu hết cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy tăng cường, thực hiện chặt chẽ, thi hành kỷ luật Đảng nghiêm minh; kỷ luật kỷ cương của Đảng được giữ vững. Công tác dân vận của Đảng, hệ thống chính trị phát huy hiệu quả. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, tích cực. Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm.

Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong năm 2021, Đảng bộ Kon Tum yêu cầu các cấp ủy đảng trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt và triển khai thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thực hiện tốt công tác rà soát, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đoàn thể trực thuộc Tỉnh ủy và huyện ủy, thành ủy triển khai tốt Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021.

Đồng thời tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, công tác tổ chức cán bộ, tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, các vấn đề liên quan đến nhân sự bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tăng cường công tác giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình cơ sở để chủ động, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

Đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án vụ việc” để kịp thời giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân ngay từ cơ sở.

Theo đồng chí Dương Văn Trang, năm 2021, các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên phải được tổ chức quán triệt, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, quy định về công tác nêu gương, để tự học tập và làm tốt công tác xây dựng Đảng từ cơ sở; làm tốt công tác tuyên truyền, công tác dân vận đối với các nội dung, văn bản chỉ đạo của các cấp về xây dựng Đảng.

Đồng thời, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa tham gia tốt công tác tham mưu, vừa làm tốt công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. Mặt khác, căn cứ tình hình thực tiễn để xây dựng, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát liên tục công tác xây dựng Đảng, thi hành kỷ luật Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu đảng viên là lãnh đạo của các cấp ủy, các cơ quan, các địa phương cần nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu để lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Riêng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy về học tập và làm theo Bác với từng nội dung cụ thể gắn với thực tế trong công tác xây dựng Đảng còn có hạn chế, tồn tại thời gian qua. Từ đó, tiếp tục góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Kon Tum trong sạch, vững mạnh./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất