Cựu chiến binh tỉnh Hà Giang tích cực thực hiện các phong trào thi đua
Hội viên CCB tỉnh Hà Giang tích cực thi đua phát triển sản xuất. (Ảnh: TB).

Hội viên CCB tỉnh Hà Giang tích cực thi đua phát triển sản xuất. (Ảnh: TB)

Huyện Xín Mần là một trong những địa phương tiêu biểu về xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh Hà Giang. Đến cuối năm 2020, có 3 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; 12 xã đạt 10-14 tiêu chí; 2 xã đạt từ 7- 9 tiêu chí. Tổng số tiêu chí NTM hoàn thành trên địa bàn là 211, bình quân mỗi xã đạt 12,4 tiêu chí/xã; 3/4 thôn đạt 12/12 tiêu chí thôn NTM. Thôn Nà Ràng, xã Khuôn Lùng thực hiện Thôn NTM kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch công đồng đạt 11/13 tiêu chí.

Trong thành tích chung đáng phấn khởi ấy có sự đóng góp không nhỏ của hơn đông đảo cán bộ, hội viên CCB huyện Xín Mần. Vốn là địa phương còn nhiều khó khăn, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế. Để tiến hành xây dựng NTM có hiệu quả, cùng với các tổ chức, đoàn thể chính trị khác, Hội CCB huyện đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân theo phương châm “mưa dầm thấm sâu”. Cán bộ Hội đã thường xuyên vận động từ hội viên, gia đình hội viên đến Nhân dân để mọi người đồng thuận tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Ngoài ra, thường xuyên bám nắm cơ sở, dự sinh hoạt với các chi bộ, các khu dân cư để nắm kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Nhân dân, từ đó, có nhiều đóng góp quan trọng vào kết quả xây dựng NTM của toàn huyện.

Còn tại thành phố Hà Giang, để góp phần bảo đảm an ninh trật tự và giúp đỡ những người lầm lỗi trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, Hội CCB thành phố đã đẩy mạnh vận động cán bộ, hội viên tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng lầm lỗi. Bằng tình thương, trách nhiệm và những cách làm thiết thưc, cán bộ, hội viên CCB đã kiên trì, chủ động gặp gỡ để tìm hiểu nguyên nhân, hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng người, từ đó khơi dậy những điều tốt đẹp, giúp họ vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Ngoài ra, hội CCB cơ sở cũng mời những người lầm lỗi tham gia các hoạt động tại địa phương như giữ gìn an ninh trật tự, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa những người đã tiến bộ với người chưa tiến bộ để chia sẻ những việc làm có ích... Với những cách làm này, các cấp hội CCB trong thành phố đã xóa bỏ được sự kỳ thị, xa lánh của cộng đồng đối với người lầm lỗi, giúp họ tự tin hơn trên con đường hoàn lương; vừa giúp người lầm lỡ hoàn lương hòa nhập cộng đồng, vừa góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

Thực tế cho thấy, cùng với thành phố Hà Giang và huyện Xín Mần, thời gian qua, Hội CCB các cấp ở các địa phương trong toàn tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các phong trào thi đua. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Hội CCB các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cán bộ, hội viên CCB hoàn thành với 20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cán bộ, hội viên toàn tỉnh đã tham gia trên 5.400 ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp; giới thiệu để cấp uỷ kết nạp 145 hội viên ưu tú vào đảng (đạt 120,8 % kế hoạch), tỷ lệ hội viên là đảng viên hiện nay chiếm 32,3 %.

Bên cạnh đó, công tác vận động giúp nhau làm kinh tế đã được triển khai có hiệu quả; duy trì có hiệu quả trên 716 tỷ đồng vốn vay ngân hàng CSXH do hội quản lý cho trên 19.500 hộ, tỷ lệ nợ quá hạn duy trì mức 0,09 %. Đặc biệt, trong phong trào CCB thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp và tham gia xây dựng NTM, các cấp Hội đã vận động ủng hộ được trên 143 triệu đồng tiền mặt và trên 11.400 ngày công, hiến được gần 19.500 m2 đất để làm các công trình phúc lợi.

Theo đồng chí Triệu Quốc Lương, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang, những thành tích có được từ các phong trào thi đua của cán bộ, hội viên CCB đã góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Phát huy những kết quả nói trên, thời gian tới các cấp Hội CCB tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua theo hướng gắn các hoạt động thi đua của Hội CCB các cấp với việc triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, học tập, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tập trung thi đua lập thành tích chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, nhất là kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB tỉnh Hà Giang (11/11/1991 - 11/11/2021); tích cực vận động cán bộ, hội viên CCB đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và xây dựng quê hương.

Nêu cao truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các phong trào thi đua do các cấp Hội CCB tỉnh Hà Giang tổ chức đã và đang thu được những hiệu quả quan trọng, qua đó, vừa góp phần giữ ổn định chính trị xã hội tại các địa phương, vừa nâng cao hiệu quả quá trình xây dựng NTM, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất