Nam Định: Đẩy mạnh tuyên truyền, đưa nghị quyết đại hội các cấp vào cuộc sống
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy Nam Định quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: TT).

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy Nam Định quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: TT)

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một trong những nhiệm vụ quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định xác định là tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt nội dung của nghị quyết đại hội các cấp. Bởi làm tốt nhiệm vụ này sẽ là cơ sở tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Nhận thức được điều đó, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy triển khai nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, sớm phổ biến kết quả, nghị quyết đại hội đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh.

Cụ thể, sau khi Đại hội Đảng bộ tỉnh tổ chức thành công, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã soạn thảo Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; ban hành văn bản đề nghị các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung lãnh, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội đến cán bộ, đảng viên thông qua các cuộc họp cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, các bản tin, trang tin điện tử, hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở; yêu cầu Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phổ biến kết quả Đại hội đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thông qua các cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ…

Đại hội XIII của Đảng được tổ chức thành công, bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định cũng nhanh chóng chỉ đạo cơ quan Tuyên giáo các cấp kịp thời tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội, nội dung của nghị quyết Đại hội. Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy tham mưu với cấp ủy cùng cấp triển khai các hình thức tuyên truyền phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị nhằm sớm phổ biến kết quả đại hội đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, báo cáo viên cơ sở và người dân địa phương.

Anh Nguyễn Văn Sơn ở xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, cho biết: Qua tuyên truyền của các cấp, bà con đã nắm được những mục tiêu cơ bản trong nghị quyết các cấp; mọi người rất phấn khởi vì nghị quyết đại hội các cấp đã quan tâm nhiều hơn đến công tác an sinh xã hội, với nhiều nội dung chăm lo nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Được biết, tại các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định, những thông tin nổi bật về Đại hội XIII của Đảng như định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, bầu Bộ Chính trị... được phổ biến cụ thể tại hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo, Dân vận, Kiểm tra và được các chi, đảng bộ, các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội chủ động tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân. Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, chủ động tuyên truyền nội dung đại hội bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.

Nét nổi bật trong công tác tuyên truyền nội dung nghị quyết đại hội các cấp ở Nam Định đó là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đã luôn được đề cao. Tại các hội nghị tuyên truyền, phần lớn các đồng chí bí thư cấp ủy đã trực tiếp quán triệt nội dung nghị quyết đại hội các cấp. Qua đó, giúp người đứng đầu cấp ủy nắm bắt được tâm tư của cán bộ, đảng viên và kịp thời giải đáp những thắc mắc (nếu có). Đồng thời, quá trình chuẩn bị nội dung tuyên truyền cũng giúp bản thân các đồng chí Bí thư cấp ủy nắm chắc hơn chỉ tiêu, mục tiêu của nghị quyết đại hội các cấp; từ đó nêu cao trách nhiệm cá nhân để cùng tập thể cấp ủy lãnh đạo cơ quan, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết lãnh đạo của đại hội các cấp.

Theo đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định, trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện nghị quyết đại hội các cấp đang gặp những khó khăn, thách thức không nhỏ, nhất là những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. Do vậy, cấp ủy, cơ quan tuyên giáo các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thực sự thấm nhuần trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Thực tế cho thấy, việc các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy chủ động tuyên truyền kết quả đại hội các cấp đã giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân sớm nắm bắt, tiếp cận được thông tin; từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất