Nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên
Kết nạp đảng viên ở Trường THPT A Hải Hậu. (Ảnh: VĐ).

Kết nạp đảng viên ở Trường THPT A Hải Hậu. (Ảnh: VĐ).

Đảng bộ huyện Hải Hậu có 92 tổ chức đảng, hơn 14.700 đảng viên; trong đó có 49 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy Đảng đã thường xuyên gắn công tác phát triển đảng viên với củng cổ tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

Việc phát triển đảng viên được thực hiện bảo đảm về cả sống lượng và chất lượng, tránh việc chạy theo chỉ tiêu, thành tích mà xem nhẹ chất lượng. Hàng năm, Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quan tâm, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng được phân công phụ trách thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên hàng năm.

Các tổ chức đảng theo dõi chặt chẽ số lượng đảng viên được kết nạp, kịp thời định hướng, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Hàng quý, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đều có báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả công tác kết nạp đảng viên, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên tại các đơn vị được phân công phụ trách. Đồng thời, các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai hiệu quả công tác phát triển đảng viên. Cụ thể như: Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên cho cấp ủy cơ sở đảm bảo quy trình chặt chẽ, đúng quy định; đôn đốc các chi, Đảng bộ trực thuộc rà soát, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới...

Chỉ tính riêng trong năm 2020, đã xét duyệt kết nạp Đảng cho 117 quần chúng ưu tú; chuyển Đảng chính thức cho 263 đảng viên. Phân loại năm 2020, có 14 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bằng 15,6%; 69 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng 76,6%; 7 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, bằng 7,8%...

Đảng bộ huyện Hải Hậu thường xuyên thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. (Ảnh: VH).

Đảng bộ huyện Hải Hậu thường xuyên thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. (Ảnh: VH).

Phát huy những kết quả nói trên, với mục tiêu tăng thêm sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng, ngay từ đầu năm 2021, Huyện ủy Hải Hậu đã triển khai nhiều giải pháp phát triển đảng viên, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, các chi, Đảng bộ trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên. Căn cứ vào chỉ tiêu kết nạp Đảng mà Ban Thường vụ Huyện ủy giao, nghiên cứu giao chỉ tiêu kết nạp cho từng chi bộ để chi bộ chủ động bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới theo đúng quy định và phù hợp với điều kiện cụ thể. Trên cơ sở đó, lựa chọn, kết nạp những quần chúng thực sự ưu tú, khắc phục tình trạng có “nguồn” nhưng không kết nạp được đảng viên, thực hiện tốt việc phân công cấp ủy viên, đảng viên phụ trách công tác phát triển đảng viên...

Bám sát kế hoạch phát triển đảng viên, Huyện ủy Hải Hậu cũng thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, quần chúng nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, từ đó, có thái độ, động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên rà soát, đánh giá nguồn và làm tốt công tác tạo nguồn phát triển Đảng, gắn nhiệm vụ bồi dưỡng, tạo nguồn quần chúng ưu tú với trách nhiệm của cấp ủy viên và nhiệm vụ của từng đảng viên trong tổ chức cơ sở Đảng.

Quá trình triển khai công tác phát triển đảng viên, cũng yêu cầu các cấp ủy chú trọng bồi dưỡng đối tượng phát triển Đảng là người trực tiếp lao động sản xuất, giáo viên, bác sỹ, cán bộ, công chức, viên chức… thực sự ưu tú trong học tập, lao động, sản xuất. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước để tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên vào tổ chức, từ đó, đẩy mạnh việc giáo dục, rèn luyện, thử thách, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Theo đồng chí Mai Văn Quyết, Bí thư Huyện ủy Hải Hậu, thực tế ở địa phương cho thấy, việc làm tốt công tác phát triển đảng viên đã góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; là động lực quan trọng để Hải Hậu thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thời gian tới, Huyện ủy Hải Hậu sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở chú trọng công tác phát triển đảng viên; quan tâm bồi dưỡng, kết nạp những quần chúng ưu tú đang sinh sống, gắn bó lâu dài ở địa phương; phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, qua đó, phát hiện những nhân tố điển hình tiên tiến để bồi dưỡng kết nạp Đảng...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất