Ninh Bình thi đua nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng
Đảng bộ tỉnh Ninh Bình làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. (Ảnh: MH).

Đảng bộ tỉnh Ninh Bình làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. (Ảnh: MH)

Trước hết, nét nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đó là công tác phát triển đảng viên mới đã luôn được cấp ủy, người đứng đầu tổ chức Đảng các cấp quan tâm. Trong đó, xác định nguồn phát triển đảng viên mới chủ yếu là trong các tổ chức đoàn thể, các cấp ủy đã thường xuyên quan tâm theo dõi tình hình hoạt động của đoàn thể; tăng cường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên.

Các phong trào thi đua cũng được các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh trên cơ sở phù hợp với tình hình địa bàn, qua đó vừa giúp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, vừa là điều kiện thuận lợi giúp các tổ chức đoàn thể phát hiện những cá nhân tiêu biểu để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng. Nhờ đó, kết quả phát triển đảng viên mới hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đã xác định. Điển hình như trong năm 2020 vừa qua, toàn tỉnh đã kết nạp được trên 1.700 đảng viên mới, đạt 106,3%, vượt kế hoạch năm. Việc phát triển đảng viên mới bảo đảm về cả số lượng và chất lượng. Đa số đảng viên mới được kết nạp đều nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở, được quần chúng tín nhiệm. Một số đồng chí qua phấn đấu đã được cấp ủy và Nhân dân tín nhiệm giao cho trọng trách ở cơ sở, bầu vào cấp ủy và các chức danh ở khu phố như chi hội trưởng chi hội phụ nữ, Bí thư chi đoàn thanh niên...

Cùng với phát triển đảng viên mới, các mặt hoạt động khác của công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ tỉnh Ninh Bình cũng được thực hiện có nề nếp với phương châm toàn diện, hiệu quả. Chí tính riêng trong năm 2020, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Ninh Bình đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Trung ương, phối hợp với các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngành làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với chuẩn bị nhân sự Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các ban Đảng tỉnh tham mưu giúp cấp ủy và các tiểu ban Đại hội Đảng bộ tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản, chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026... Đồng thời, chủ động tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, biểu dương, khen thưởng 160 tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu; triển khai nhiều giải pháp phù hợp góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên...

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ chính trị nội bộ cũng luôn được chú trọng, công tác thông tin, tổng hợp được thực hiện nghiêm túc. Tham mưu và tổ chức thành công hội nghị gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Kết quả công tác của ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2020.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn nhất là những tác động tiêu cực của tình hình dịch bệnh COVID-19, Tỉnh ủy Ninh Bình sẽ tiếp tục lãnh đạo, thực hiện tốt các nội dung của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Bám sát Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, và các chỉ đạo của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu tổ chức tốt công tác nhân sự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn cán bộ sau Đại hội; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới; tập trung nâng cao năng lực sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; cụ thể hóa các quy chế, quy định liên quan đến công tác tổ chức cán bộ; nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung vào những việc mới, việc khó; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng có bản lĩnh, gương mẫu, khách quan, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ…/.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất