TP Hồ Chí Minh tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
TP cũng đã hình thành Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Công nghệ sinh học

TP cũng đã hình thành Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Công nghệ sinh học (Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan mô hình khu công nghệ cao trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh )

Kế hoạch hoàn thiện Hệ sinh thái khởi nghiệp tại TP Hồ Chí Minh, đến nay TP đã huy động các tiềm lực hiện có ở các trường đại học, cao đẳng, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ, các viện nghiên cứu, khu công nghiệp, nông nghiệp và một số tổ chức quốc tế hỗ trợ cho các đối tượng là các doanh nhân, thanh niên sinh viên tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh hiện có gần 900 nhóm cá nhân, tổ chức tham gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (start-up) đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực. 24 cơ sở ươm tạo trên địa bàn thành phố đang hoạt kết nối hỗ trợ cho 1.677 dự án khởi nghiệp phát triển ý tưởng kinh doanh và kết quả đã có 12 doanh nghiệp gọi vốn thành công và 20 dự án (doanh nghiệp) khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

TP đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như: Hình thành không gian thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đào tạo - tư vấn hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đào tạo - tư vấn cho 7.100 doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo, năng suất - chất lượng, quản lý năng lượng, quản trị tài sản trí tuệ; hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp cho 140 giảng viên của 20 trường đại học; bồi dưỡng công nghệ sáng tạo STEM cho 5.670 giáo viên và 79.488 học sinh các trường phổ thông; đào tạo 1.523 cá nhân và nhóm khởi nghiệp; nâng cao năng lực về kiến thức tiền khởi nghiệp cho 1.100 sinh viên của 30 trường đại học và cao đẳng…

Cùng với đó, triển khai hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như cơ khí và tự động hóa, điện - điện tử và công nghệ thông tin, hóa dược, công nghệ thực phẩm và công nghệ vật liệu, công nghệ sinh học, quản lý và phát triển đô thị. Kết nối - hợp tác phát triển khởi nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh với các các địa phương trong nước và kết nối với quốc tế. Thành phố đã hình thành Ban điều hành 4 nhóm chuyên gia hệ sinh thái khởi nghiệp cho 04 lĩnh vực trọng điểm gồm: công nghệ thông tin, cơ khí - tư động, chế biến tinh lương thực - thực phẩm, và hóa chất - nhựa - cao su với vai trò kết nối thúc đẩy hoạt động nghiên cứu sáng tạo theo định hướng của TP.

Triển khai thực hiện khởi nghiệp sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển của TP những năm qua

Triển khai thực hiện khởi nghiệp sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển của TP những năm qua

 Ngành nông nghiệp TP Hồ Chí Minh được đánh giá là tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững, tập trung vào các ngành nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, kéo theo năng suất lao động tăng bình quân 21%/năm.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI xác định “ Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”. Để làm được điều đó, TP tập trung vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp; tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất giống cây, giống con chất lượng và năng suất cao, từng bước hình thành trung tâm giống cây, giống con của khu vực; phát triển khoa học - công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với đào tạo nguồn nhân lực để tận dụng tốt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Song song với đó, TP tiếp tục thực hiện hiệu quả, xây dựng bộ tiêu chí nông thôn mới phù hợp với quá trình đô thị hóa của vùng nông thôn; phát triển nông thôn mới lên đô thị nông nghiệp công nghệ cao. Và một trong 12 chương trình trọng điểm là Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2020 - 2030./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất