Bắc Kạn: Nhiều giải pháp đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể đề ra 4 chương trình trọng tâm, đó là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tạo bước chuyển biến cơ bản trong công tác cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; nâng cao đời sống dân cư khu vực nông thôn, giảm nghèo nhanh bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao theo phương châm “Dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, cạnh tranh trên thị trường. Tập trung trồng rừng gắn với công nghệ chế biến, nâng cao giá trị kinh tế rừng.

Để thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết, cấp ủy, chính quyền xã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm được. Cụ thể hóa các chỉ tiêu, lựa chọn những nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương như: Phấn đấu đạt 70% diện tích có thu nhập cao đạt trên 100 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt 45 triệu đồng/người/năm trở lên; tập trung phát triển các mô hình kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, phát triển các loại cây ăn quả, cây công nghiệp có giá trị cao; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%...

12

Một góc trung tâm xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, thời gian qua, những mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả trên địa bàn ngày càng được nhân rộng. Hằng năm, địa phương thực hiện các giải pháp hỗ trợ đổi mới mô hình, phát triển sản xuất gồm: Hỗ trợ vật tư, phân bón để chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu tập trung; hỗ trợ chi phí phân bón, chuyển giao công nghệ cho các hộ tham gia mô hình chăm sóc mận, hồng không hạt. Toàn xã hiện có trên 15ha cây cam, quýt; trên 44ha mận; 5ha hồng không hạt; 5ha bưởi diễn và bưởi da xanh... Trong chăn nuôi, xã hỗ trợ con giống gia súc, gia cầm cho những hộ nghèo, cận nghèo để xây dựng mô hình. Đến nay, hầu hết các hộ dân tại 13 thôn của xã đều phát triển mô hình chăn nuôi gà, trong đó tập trung nhiều nhất ở các thôn: Nà Ma, Nà Vài, Bản Mới, Đông Đăm, Lủng Tráng. Hiện thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt 36 triệu đồng/người/năm.

Ngoài tập trung phát triển kinh tế, xã còn quan tâm đến vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư, với 37 lò đốt rác tập trung, hơn 100 lò đốt rác quy mô hộ gia đình được xây dựng. Đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường của Nhân dân được nâng lên. Cùng với đó, tích cực phát động phong trào văn hóa, văn nghệ gắn với phát triển kinh tế - xã hội và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từng bước nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của Nhân dân.

Đồng chí Nông Văn Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Hà Hiệu cho biết: Chương trình hành động trọng tâm, trọng điểm với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Hà Hiệu phát huy tinh thần đoàn kết, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tích cực lao động sản xuất để sớm hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đem đến diện mạo thực sự đổi mới cho địa phương trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương 

Để sớm hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Rì lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, ngay sau Đại hội, huyện đã tổ chức tuyên truyền, báo cáo nhanh kết quả Đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình hoạt động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội; phân công cấp ủy phụ trách các lĩnh vực và phụ trách các chi, đảng bộ trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, huyện đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, kiện toàn cán bộ ở những nơi thiếu để đảm bảo đủ nhân lực lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết.

12

Hệ thống đường giao thông nông thôn vào các khu dân cư trên địa bàn huyện Na Rì đã được bê tông, đi lại thuận lợi. Ảnh: Báo Bắc Kạn

Đồng chí Hoàng Văn Thiên- Bí thư Huyện ủy Na Rì cho biết: Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Na Rì đã tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề thực hiện những chương trình trọng tâm, mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt Nghị quyết và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Việc triển khai Nghị quyết đã được bắt tay vào làm ngay, đảm bảo các yếu tố quan trọng trong thực hiện...

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng trong cơ cấu kinh tế của huyện. Do đó, huyện Na Rì đã đề ra các mục tiêu cụ thể như: Tổng sản lượng lương thực có hạt 33.000 tấn; sản lượng lương thực bình quân 800kg/người/năm; diện tích canh tác đạt 100 triệu đồng/ha/năm là 500ha. Duy trì, cải tạo, trồng mới cây cam, quýt 500ha; mở rộng trồng cây hồng không hạt 300ha; cây dong riềng duy trì ổn định 300ha. Hằng năm, phấn đấu tổng đàn đại gia súc (trâu, bò, ngựa) đạt 10.000 con; sản lượng thịt hơi xuất chuồng bình quân mỗi năm đạt 3.000 tấn. Trồng rừng đạt 500ha/năm (gồm trồng phân tán và sau khai thác); duy trì tỷ lệ che phủ rừng 75% trở lên. Đến năm 2025 duy trì và nâng cấp 20 sản phẩm OCOP đạt từ 3 - 4 sao, 01 sản phẩm đạt 5 sao. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 01 mô hình. Mỗi năm thành lập 02 hợp tác xã kiểu mới. Phấn đấu đến năm 2025 có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 77 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 14,5 tiêu chí...

Với việc đề ra các mục tiêu, hành động, công việc cụ thể cho từng phòng, ban, địa phương đã thể hiện quyết tâm của Na Rì trong việc sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống../.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất