Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng: Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết ĐH tỉnh vào phong trào thi đua
Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho hơn 130 cán bộ, hội viên phụ nữ tại 6 huyện, thành phố phía Nam của tỉnh, gồm: Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên và TP Bảo Lộc.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI đến các cán bộ, hội viên phụ nữ, đồng chí Trần Trung Hiếu, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã phân tích những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X; quan điểm, mục tiêu Đại hội lần thứ XI đến năm 2025; các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 – 2025 và các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2020 – 2025, xây dựng hệ thống chính trị đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh khá vào năm 2025.

Với những quan điểm, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI đã đề ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp phát huy vai trò để cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh vào các phong trào thi đua và chương trình công tác trọng tâm của các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội. Từ đó, các cấp Hội phụ nữ cần xây dựng chương trình hành động gắn với mục tiêu, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời, xác định vai trò, trách nhiệm của Hội trong việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Cùng với đó, mỗi cán bộ, hội viên có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, vận động phụ nữ tại địa phương, đơn vị phát huy truyền thống, thực hiện chủ trương, chính sách, luật pháp và xây dựng gia đình hạnh phúc. Các cấp Hội tặng cường đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chú trọng thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” chủ động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Lâm Đồng đã đề ra./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất