349 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.
            (Ảnh: Văn Dũng)

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội. (Ảnh: Văn Dũng)

Trước khi diễn ra phiên trù bị, các đại biểu đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương; dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ đề Đại hội là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền; xây dựng tỉnh Bình Dương thành trung tâm công nghiệp phát triển, đô thị thông minh, văn minh, hiện đại”.

Phát biểu tại phiên trù bị, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, từ những thành công của Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh, các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI được Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo chuẩn bị dân chủ, đầy đủ, chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các Ban xây dựng Đảng Trung ương. Đến nay, Bình Dương đủ các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đồng chí Trần Văn Nam đề nghị các đại biểu chấp hành thực hiện nghiêm tính Đảng, tính tổ chức, đề cao ý thức trách nhiệm của từng đoàn đại biểu, góp ý kiến và thống nhất các nội dung của phiên trù bị để góp phần vào thành công của Đại hội. Đồng thời đề nghị các đại biểu chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của Đại hội, trong đó lưu ý bảo đảm yếu tố bảo mật thông tin theo quy định; mỗi đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thảo luận, biểu quyết, bầu cử và quyết định những vấn đề quan trọng của Đại hội.

Đồng chí Trần Văn Nam khẳng định, với trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh, Đại hội sẽ làm hết sức mình, phát huy dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất để Đại hội đạt được các mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm sự thành công.

Phiên trù bị đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 11 đồng chí, bầu Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; thông qua chương trình, quy chế làm việc, nội quy Đại hội và quán triệt một số nội dung Quy chế bầu cử trong Đảng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc ngày 14/10./.

Phản hồi

Các tin khác