Bảo Lâm chung sức, đồng lòng hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Đại hội cũng đã tập trung tham luận đối với Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI; thảo luận về Đề án nhân sự và tiến hành bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 17 đồng chí chính thức và 2 đồng chí dự khuyết.

Trong 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện, Bảo Lâm đã có bước phát triển khá mạnh mẽ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 8,15%. Tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm ước đạt 1.235 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 5 năm ước đạt khoảng 3.434 tỷ đồng.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển khá toàn diện, việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp được quan tâm thực hiện, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt kết quả tích cực. Nhiều mô hình sản xuất mới mang lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác đạt 140 triệu đồng/năm, tăng 30 triệu đồng so với năm 2015. Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn huyện có 10 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 77%); thị trấn Lộc Thắng đạt chuẩn đô thị văn minh, huyện đạt 6/9 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia huyện nông thôn mới; có 11 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 126/128 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hoá.

Văn hóa xã hội có bước tiến toàn diện; Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Lâm ra mắt Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Lâm ra mắt Đại hội (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được chú trọng; công tác phát triển đảng viên mới hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cải cách hành chính Nhà nước từ huyện đến cơ sở được quan tâm, lãnh đạo thực hiện đạt nhiều kết quả. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cùng với tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; huy động các nguồn lực xây dựng huyện Bảo Lâm phát triển toàn diện, bền vững, Bảo Lâm cũng đã đưa ra các mục tiêu phát triển 5 năm, giai đoạn 2020 – 2025, trong đó xác định mục tiêu tổng quát, 19 chỉ tiêu cụ thể, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 5 đột phá phát triển và 6 công trình trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ tới…

Thay mặt Ban Chấp hành khóa mới và toàn thể Đại hội, đồng chí Nguyễn Trung Kiên – Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm khóa VI đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên quân và dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết trong toàn Đảng bộ, đồng thuận, chung sức đồng lòng của toàn xã hội và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phấn đấu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

Phản hồi

Các tin khác