Đảng ủy Quân sự Bình Dương: Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: HG)

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: HG)

Trong hai ngày 14 – 15/5, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang của tỉnh.

Tham gia Hội nghị, các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang của tỉnh Bình Dương sẽ được quán triệt, nghiên cứu những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng, an ninh quốc gia…

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương cho biết, thông qua hội nghị, cấp ủy, cán bộ, đảng viên cần tích cực nghiên cứu nắm vững những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức xây dựng chương trình hành động cụ thể phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Đồng thời, cấp ủy, cán bộ, đảng viên cũng cần chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và định hướng tốt dư luận xã hội, tập trung tuyên truyền, phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Phản hồi

Các tin khác