Hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Lê Mai

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Mai

Theo đó, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, định hướng và đột phát chiến lược đưa ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thành các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của tỉnh để tổ chức thực hiện.

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chủ yếu: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2021-2025 đạt trên 10%/năm. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý và nuôi dưỡng nguồn thu, phấn đấu sớm cân đối thu, chi ngân sách trên địa bàn. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; nâng cao chất lượng, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính.

Cơ bản nhất trí với Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy đề nghị bổ sung một một số nội dung: Đối với lĩnh vực nông nghiệp, thêm cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bổ sung xây dựng kinh tế số gắn với kinh tế truyền thống đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Trong phát triển công nghiệp hỗ trợ chế biến, chế tạo, đồng chí Lê Thị Thủy đề nghị tập trung thu hút dự án công nghệ hiện đại, hiệu quả cao và các dự án sản xuất ô tô, xe máy. Đối với cụm công nghiệp, hình thành cụm công nghiệp làng nghề và cụm công nghiệp chuyên ngành. Đối với khu công nghiệp, dự kiến phát triển khoảng 5 nghìn ha, có bổ sung thêm cho khu công nghệ cao. Tập trung phát triển giáo dục chất lượng cao, đào tạo nghề phục vụ cho lực lượng lao động trong khu công nghiệp, nhà máy của tỉnh... 

Theo đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng chí Lê Thị Thủy đề nghị./.

Phản hồi

Các tin khác