Tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội

* Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) đã nhanh chóng triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Việt Trì xác định, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng thành phố Việt Trì phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Việt Trì đã xây dựng chương trình hành động với 8 nhóm giải pháp và các nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn. Đồng thời, Thành ủy Việt Trì ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội. Việc tổ chức học tập được xác định phải đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức; làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Tại các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp, Thành ủy đều phân công lãnh đạo dự.  Qua theo dõi, đánh giá việc học tập tại các chi, đảng bộ cơ sở cho thấy công tác tổ chức, thành phần học tập đảm bảo với tỷ lệ đảng viên dự cao. 

 
 Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XXI,
 nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh:baophutho.vn)

Bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, từng cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch, đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cùng với việc khẩn trương triển khai nhiệm vụ công tác năm, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương đã phát động các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo động lực để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo nghị quyết đại hội đề ra. 

* Tại thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các phòng, ban, đơn vị, các phường, xã của thành phố đã rà soát từng chỉ tiêu từ đó đề ra các giải pháp nỗ lực thực hiện nhằm đưa Nghị quyết đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI đề ra 3 chương trình trọng tâm: Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với hoàn thiện hạ tầng đô thị; Chương trình phát triển các ngành dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ du lịch và các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao; Chương trình xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, trọng tâm là thực hiện tốt cuộc vận động “người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. Cùng với đó là 2 khâu đột phá: Đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn liền với cải cách hành chính và xây dựng chính quyền đô thị, thành phố thông minh; Đột phá về  nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Để thực hiện các chương trình trọng tâm và các khâu đột phá, thành phố cũng  xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. 

 
 Trung tâm thành phố Thanh Hóa. (Ảnh:nhandan.com.vn)

Nhằm cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố  lần thứ XXI đã đề ra, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ công tác với mong muốn sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa nghị quyết vào cuộc sống, trong đó chú trọng tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, từng cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch, đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tổ chức thực hiện. Qua đó, phát huy sự năng động, sáng tạo, khát vọng thịnh vượng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực  phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

* Tại TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 sớm được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ cấp thành phố tới các phường, xã. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã được trực tiếp học tập, quán triệt các nghị quyết.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu: "Kế thừa, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, con người văn minh, thân thiện, nhân văn". Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành và đơn vị trong thành phố đã cụ thể hóa bằng chương trình hành động với những giải pháp hết sức chặt chẽ, phù hợp với tình hình địa phương. 

 

 Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và các phòng, ban của Thành phố Hạ Long tham gia
Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV,
nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh:halongcity.gov.vn) 

Trong đó, cụ thể hóa mục tiêu phát triển giai đoạn 2021 - 2025, TP Hạ Long đã đưa ra nhiều giải pháp, đó là huy động các nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức thu hút đầu tư, các dự án động lực thuộc khu vực trung tâm, trọng điểm cùng với sắp xếp lại tổ chức, bộ máy. TP Hạ Long đặc biệt quan tâm và có phương án sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, triển khai các dự án, công trình, đảm bảo an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng. Đáng chú ý, thành phố ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cho các xã vùng cao thực hiện Chương trình 135, Chương trình xây dựng nông thôn mới với tổng kế hoạch vốn đầu tư trên 139 tỷ đồng. Thành phố cũng đã hoàn thành xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tiếp tục ưu tiên dành nguồn lực đầu tư 113 dự án trên địa bàn các xã với tổng mức đầu tư trên 3.700 tỷ đồng; 14 dự án công trình giao thông trọng điểm, huyết mạch, kết nối giao thông giữa các khu vực của thành phố với các huyện, thị xã lân cận, là các trục đường cảnh quan, điểm nhấn tạo không gian kiến trúc, nét đặc trưng khác biệt, đảm bảo nhu cầu giao thông và là trục phát triển không gian, kết nối các liên kết vùng. Phối hợp triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, nhằm kết nối giữa khu vực các xã và trung tâm thành phố, như: Dự án cầu Cửa Lục 1, cầu Cửa Lục 3, đường nối KCN Cái Lân với KCN Việt Hưng đến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn...

Việc nhanh chóng triển khai công tác quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ thành phố đến sâu rộng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, nhằm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hạ Long nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Phản hồi

Các tin khác