"Đồng chí Hà Huy Tập với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng"

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2021), ngày 22/4 tại Hà Tĩnh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp cùng Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng".

Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Nga, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Từ nhỏ, cậu bé Hà Huy Tập đã sớm tiếp nhận truyền thống tốt đẹp của quê hương, gia đình. Lớn lên khi đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, chàng trai trẻ Hà Huy Tập thấu hiểu nỗi thống khổ, cơ cực của người dân mất nước, sớm hòa nhịp vào phong trào yêu nước, phong trào cách mạng, theo tiếng gọi của Đảng, của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Quang cảnh hội thảo

Quang cảnh hội thảo

Truyền thống của quê hương, gia đình đã góp phần không nhỏ vào việc hình thành nhân cách, bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập trong suốt 16 năm hoạt động cách mạng, cống hiến cho Đảng, cho dân tộc.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng khẳng định, Hội thảo là hoạt động thiết thực thể hiện sự biết ơn sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với quá trình hoạt động, cống hiến của đồng chí Hà Huy Tập; là dịp để ôn lại thân thế, sự nghiệp, tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp, đồng thời làm rõ hơn công lao to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của quê hương từ đó, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

“Tự hào là quê hương của đồng chí Hà Huy Tập, trải qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh luôn nêu cao truyền thống yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hy sinh, cùng với quân và dân cả nước hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước. Đặc biệt, sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, 30 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả có tính lịch sử quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực từ công tác xây dựng Đảng đến thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh”, đồng chí Trần Thế Dũng nói.

 Theo PGS.TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập đã xây dựng nền tảng tư tưởng, lý luận cho một đảng cách mạng chân chính. Đồng chí nắm vững nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê nin, thâm nhập vào thực tiễn, vận dụng lý luận đã học để xem xét phong trào cách mạng Việt Nam. Ngay từ đầu, đồng chí đã có quan điểm rõ ràng, dứt khoát theo hướng tư tưởng cách mạng tiến bộ của thời đại.

Các ý kiến tham luận tại hội thảo

Các ý kiến tham luận tại hội thảo

Cuộc đời cách mạng cao đẹp của đồng chí Hà Huy Tập là tấm gương sáng của người cộng sản trọn đời vì Đảng, vì dân, để lại niềm vinh dự, tự hào đối với Nhân dân cả nước, trong đó có Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đường lối của Quốc tế Cộng sản, Hà Huy Tập trước sau như một khẳng định vai trò, sứ mệnh và nhiệm vụ nặng nề mà cũng rất vinh quang của Đảng Cộng sản Đông Dương là lãnh đạo quần chúng đi theo con đường của chủ nghĩa cộng sản.

 Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Hùng cho biết, học tập tấm gương đồng chí Hà Huy Tập, Đảng bộ Hà Tĩnh không ngừng chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, góp phần tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Vận dụng tư tưởng, lý luận của Tổng Bí thư Hà Huy Tập để chăm lo giáo dục cán bộ, đảng viên được xem là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến nhận thức trong các đảng viên, nhân dân.

Với hơn 30 tham luận gửi tới hội thảo, các ý kiến đã đánh giá toàn diện, sâu sắc về tư tưởng, lý luận, tinh thần bất khuất; tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực của đồng chí Hà Huy Tập; khẳng định truyền thống quê hương, gia đình đã ảnh hưởng tích cực đến lý tưởng yêu nước, nhân cách và chí hướng cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Phản hồi

Các tin khác