Hòa Bình đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Cán bộ, đảng viên tỉnh Hòa Bình tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội  XIII (Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình)

Xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Đảng, của mỗi tổ chức Đảng, đồng thời cũng là vinh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Thể hiện tinh thần chỉ đạo đó, cùng với các tỉnh, thành phố trên cả nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã chỉ đạo các cấp ủy tham gia đầy đủ Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức trong hai ngày 27 và 28/3 vừa qua.  

Theo đó, Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã chỉ đạo các cấp ủy tổ chức kết nối đường truyền đến cấp cơ sở. Toàn tỉnh đã triển khai 61 điểm cầu trực tuyến với trên 3.700 đảng viên tham gia học tập. Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, công tác tổ chức, quản lý việc học tập tại các điểm cầu nghiêm túc, hiệu quả. Tại các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có điểm cầu nối tới các xã, cấp ủy chỉ đạo phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đến học tập tại các xã, thị trấn được phân công phụ trách. Đây là đợt học tập, quán triệt bằng hình thức trực tuyến có số lượng điểm cầu lớn nhất của tỉnh, thể hiện tinh thần khẩn trương, đổi mới trong công tác tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhận thức được tầm quan trọng và tinh thần khẩn trương, đổi mới của hội nghị lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã chỉ đạo, sau hội nghị, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện những nội dung của hội nghị về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trong tháng 4/2021 và báo cáo kết quả đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền NQ Đại hội XIII của Đảng trong tháng 7/2021.

Chia sẻ về việc tổ chức học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong thời gian tới, đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình cho biết: Quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng, trong thời gian tới, tỉnh Hòa Bình sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa nghị quyết đi sâu vào cuộc sống với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII.

Cụ thể, với những đối tượng chưa được tham gia học tập tại hội nghị trực tuyến toàn quốc thì các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền cho từng đối tượng cụ thể, từ cấp tỉnh tới cơ sở. Đồng chí bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp làm báo cáo viên. Thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt là 2 ngày; lực lượng vũ trang 1,5 ngày; Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 1,5 ngày. Phấn đấu trong quý II/2021, tất cả cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII. Với các tầng lớp Nhân dân, các cấp ủy Đảng chỉ đạo tổ chức Đảng ở cơ sở căn cứ vào Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, đẩy mạnh tuyên truyền qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư…

Đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình chỉ đạo giao ban công tác báo chí quý 1/2021
(Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình)

Theo đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Binh, công tác tuyên truyền góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi sâu vào cuộc sống. Vì vậy, trong thời gian tới, rất cần sự vào cuộc khẩn trương, tích cực, hiệu quả của các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông đại chúng và lực lượng liên quan, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, đưa nghị quyết tới đông đảo quần chúng Nhân dân. Theo đó, việc tuyên truyền cần thường xuyên, thiết thực, hình thức phù hợp, đa dạng, hấp dẫn. Qua tuyên truyền cần làm nổi bật những nội dung quan trọng như: Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII; nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện trọng tâm của Đại hội XIII; những thành tựu to lớn của đất nước; những điển hình tiên tiến, cách làm hay đưa nghị quyết vào cuộc sống...

Phản hồi

Các tin khác