Nêu cao trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia

Ngày 30/3, Đảng bộ Công an thành phố (CATP)  Hà Nội đã tổ chức hội nghị đến các đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ CATP Hà Nội về học tập, quán triệt Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết số 34-NQ/TU, ngày 25/9/2020 của Thành ủy Hà Nội.

Tại Hội nghị, Trung tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các cấp ủy đảng của Công an Thành phố Hà Nội cần tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 51-NQ/TW; cần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tình hình, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và nêu cao trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Đồng thời, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 51-NQ/TW thành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề phù hợp với đặc điểm, tình hình đơn vị, địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang quán triệt Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Quang Khải.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang quán triệt Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị

về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Quang Khải.

Đồng thời, yêu cầu Đảng bộ Công an Thành phố Hà Nội triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu và các loại tội phạm. Tập trung xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, thực sự trong sạch, liêm chính, bố trí hợp lý trên các địa bàn...

Tại hội nghị, Trung tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã quán triệt Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Thanh Học – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đã truyền đạt, quán triệt đến hội nghị Nghị quyết số 34-NQ/TU, ngày 25/9/2020 của Thành ủy Hà Nội./.

 

Phản hồi

Các tin khác