Hà Tĩnh: Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính
Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quốc Hương đến nhận công tác tại Sở Tài chính và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quốc Hương đến nhận công tác tại Sở Tài chính và
bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Theo quyết định, đồng chí Nguyễn Quốc Hương – Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà được điều động đến nhận công tác tại Sở Tài chính kể từ ngày 1/4/2021; bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hương, sinh ngày 14/2/1972, là thạc sỹ kinh tế, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà từ ngày 1/3/2010, sau khi thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh.

Trước đó, ngày 26/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã quyết định đồng chí Nguyễn Quốc Hương thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nhận công tác tại Sở Tài chính kể từ ngày 1/4/2021 đến UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính./.

Phản hồi

Các tin khác