Bắc Kạn công bố các quyết định về công tác cán bộ

Chiều 28/3, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về công tác cán bộ.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nông Quang Nhất (Ảnh: Xuân Nghiệp)

Đồng chí Hoàng Duy Chinh trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn kết quả

bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nông Quang Nhất (Ảnh: Xuân Nghiệp)

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đồng chí Nông Quang Nhất- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn từ ngày 05/3/2021; công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Lèng Văn Chiến- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Kạn giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy từ ngày 05/4/2021.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đã trao Nghị quyết, Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí cán bộ được chuẩn y kết quả quả bầu, bổ nhiệm giữ vị trí công tác mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đây là bước kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; là sự ghi nhận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của cán bộ và Nhân dân trong tỉnh đối với nỗ lực phấn đấu của các đồng chí được bầu, bổ nhiệm. Đồng thời, cũng là vinh dự to lớn, trọng trách của các đồng chí trước Đảng, trước Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trên cương vị mới, các đồng chí được phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tăng cường tình đoàn kết, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đóng góp, cống hiến, tạo chuyển biến tích cực, chung sức đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần đưa quê hương Bắc Kạn ngày một đi lên./.

Phản hồi

Các tin khác