Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Sáng 18/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở của các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối năm 2021.

Các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tham dự khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Tham dự  lớp bồi dưỡng nghiệp vụ có lãnh đạo các ban 166 đồng chí bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở của 23 đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, lớp bồi dưỡng thực hiện ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, nằm trong kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.  

Theo chương trình bồi dưỡng, 166 đồng chí bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở của 23 đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng với 5 nội dung, gồm: Công tác tổ chức (về tổ chức cơ sở đảng, nhiệm vụ của chi ủy và công tác của bí thư chi bộ; nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng ở đảng bộ, chi bộ cơ sở…); công tác kiểm tra, giám sát (về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát ở đảng bộ, chi bộ, công tác khen thưởng, kỷ luật ở chi bộ, đảng bộ cơ sở…).

Công tác tuyên giáo (công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở…); công tác dân vận (triển khai công tác dân vận ở chi bộ, đảng bộ cơ sở, giải đáp thắc mắc về công tác dân vận); công tác văn phòng cấp ủy (nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy...).

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng diễn ra trong 2 ngày (18-19/3)./.