Đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng nhiều giải pháp thiết thực

* Tại huyện Bá Thước (Thanh Hóa), ngay sau khi Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức nhiều phần việc nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn huyện. 43/43 đảng bộ, chi bộ (21 đảng bộ xã, thị trấn và 22 đảng bộ, chi bộ cơ quan, doanh nghiệp) trực thuộc Huyện ủy cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

 
 Đại hội Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh:baothanhhoa.vn)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động và chương trình làm việc toàn khóa; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các lĩnh vực và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc để hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. UBND huyện cũng đã chỉ đạo xây dựng các đề án, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay, toàn huyện có 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở đã xây dựng được chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Nhìn chung, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đều bám vào các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phù hợp với địa phương, đơn vị để thực hiện.

Trước mắt, huyện Bá Thước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cao nhất để cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện thành công tốt đẹp. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 2 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Trong đó, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước hình thành một số sản phẩm hàng hóa chủ lực, có lợi thế, xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý, gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, trọng tâm là các loại cây ăn quả, rau quả sạch và một số loại cây nguyên liệu. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, sáng tạo và quyết liệt hơn, tạo dấu ấn rõ nét trong từng lĩnh vực. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay...

* Tại huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), với quyết tâm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng Chương trình hành động, Chương trình làm việc toàn khóa và chương trình làm việc năm 2021. Phân công nhiệm vụ theo từng giai đoạn, lĩnh vực cụ thể để tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết. Nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc, nắm vững mục tiêu, nội dung nghị quyết đại hội và chương trình hành động, Huyện ủy đã chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức hội nghị thông tin nhanh về kết quả đại hội; xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện nghị quyết; chú trọng nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, nhất là bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

 
 Thu hoạch chè tại huyện Thanh Sơn, Phú Thọ (Ảnh:phutho.gov.vn)

Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Sơn lần thứ XXVI đã xác định tập trung thực hiện tốt khâu đột phá về “Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút nguồn lực cho phát triển, trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng và các ngành, lĩnh vực, địa bàn có tiềm năng lợi thế”. Để thực hiện mục tiêu này, huyện đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, mục tiêu thực hiện rõ ràng. Trong đó, tiếp tục tăng cường huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, trọng tâm là quy hoạch xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, các điểm công nghiệp trên địa bàn; phát triển hạ tầng các khu đô thị, khu dân cư, dự án, công trình mới. Tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm như: Đường giao thông liên huyện Thanh Thủy - Thanh Sơn; cải tạo, nâng cấp đường Văn Miếu - Thượng Cửu… Đồng thời tích cực huy động, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình nông thôn mới; duy trì các tiêu chí đối với các xã, khu dân cư đã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu đến hết năm 2025, xây dựng thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 9 xã. 

* Tại huyện Bình Đại (Bến Tre), nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện đi vào cuộc sống, Huyện ủy Bình Đại đã xây dựng và ban hành 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá, 4 kế hoạch (gồm: Phát triển kinh tế thủy sản theo hướng tăng năng suất, chất lượng gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; Tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghiệp, phát triển mạnh công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo giai đoạn 2020 - 2025; Phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế biển, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2020 - 2025; Xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, chuyên nghiệp phục vụ nhân dân và doanh nghiệp). Ngoài ra, còn xây dựng kế hoạch về xây dựng “chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện” và kế hoạch về kết nạp đảng viên giai đoạn 2020 - 2025. Huyện ủy cũng đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và 4 đề xuất nhằm đảm bảo công tác triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện sớm nhất, hiệu quả.

 
 Thi công công trình điện gió ở xã Thừa Đức, huyện Bình Đại. (Ảnh: baodongkhoi.vn)

Bên cạnh đó, tiếp thu Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Huyện ủy Bình Đại đã ban hành Nghị quyết vận dụng, cụ thể hóa 24 chỉ tiêu của tỉnh thành 20 chỉ tiêu sát thực tế tình hình của huyện. Đồng thời, đề ra các giải pháp mang tính bứt phá, liên thông cấp tỉnh. Với chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo” của tỉnh, huyện đã xác định chủ đề “Năng động, tạo đột phá trong xây dựng nông thôn mới” để tập trung thực hiện trong năm 2021. Trên cơ sở các chỉ tiêu, chủ đề, mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu, Huyện ủy giao cho từng ngành, từng địa phương đề ra giải pháp cụ thể, sát thực tế, từng lúc chủ động phối hợp với các ngành có những đề xuất, kiến nghị, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, Huyện ủy năm 2021. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương, tiên phong của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền và phải triển khai, quán triệt Nghị quyết Tỉnh ủy, Huyện ủy đến cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân ngay từ những tháng đầu năm 2021./.

Phản hồi

Các tin khác