Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm
n

Người dân xã Phú Hưng, TP. Bến Tre tham gia Ngày Chủ nhật nông thôn mới. (Ảnh: Hương Thu)

Cụ thể hóa thành các công việc

Trong công tác xây dựng Đảng, Thành ủy tiếp tục sắp xếp, củng cố ổn định tổ chức bộ máy, tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác cải cách hành chính, phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đồng khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu nâng mức tăng trưởng cao hơn năm trước. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Tăng cường các giải pháp về quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo MTTQ và đoàn thể chủ động phối hợp với các ngành liên quan tích cực vận động cán bộ, đảng viên và người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng để sớm triển khai các công trình, dự án.

Đối với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong NQ Tỉnh ủy năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các phòng, ban, ngành của thành phố và 14 đảng ủy xã, phường căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương cụ thể hóa thành các công việc, chỉ tiêu để thực hiện. Riêng NQ Thành ủy năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất đề ra 45 chỉ tiêu chủ yếu, so với năm 2020 tăng 9 chỉ tiêu, gồm 9 chỉ tiêu xây dựng Đảng, 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế, 13 chỉ tiêu văn hóa - xã hội và 11 chỉ tiêu quốc phòng, an ninh, nội chính...

Hiện các ban đảng của Thành ủy, UBND thành phố  Bến Tre và các ngành có liên quan tham mưu giúp Thành ủy tổ chức triển khai thực hiện NQ. Thành phố cũng ban hành các văn bản cụ thể hóa NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và NQ Đại hội XII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: Chương trình số 01 về xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I; Chương trình số 02 về phát triển thương mại - dịch vụ; Chương trình số 03 về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị; Chương trình số 04 về nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các công trình, dự án; NQ số 02 về thực hiện chủ trương “6 không” (gồm không rác thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường; không biển hiệu, quảng cáo sai quy định; không để lấn chiếm đường phố trái phép; không để tình trạng ma túy diễn biến phức tạp; không để nạn trộm cắp gia tăng; không để tội phạm có tổ chức hoạt động trên địa bàn). Thành ủy cũng vừa ban hành NQ số 04 về xây dựng đô thị thông minh; Chương trình số 10 về thực hiện NQ số 01 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”

Mặc dù tạo được sự lan tỏa, thống nhất với chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo” năm 2021 nhưng còn một số vấn đề, nội dung cấp ủy các cấp khó thực hiện, nhất là nội dung “Sáng tạo” trong thực hiện quy trình tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên mới. Chất lượng triển khai học tập, tổ chức thực hiện chủ trương, NQ vẫn còn những hạn chế, chưa sát đối tượng, nhất là việc phổ biến chủ trương ra dân. Một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đề ra trong NQ Thành ủy sẽ gặp nhiều khó khăn, do bị ảnh hưởng, tác động của tình hình hạn mặn và dịch bệnh như tăng giá trị thương mại - dịch vụ 14%; sản xuất công nghiệp - xây dựng 7,5%; sản xuất nông nghiệp 2%; tăng lượt khách tham quan du lịch 13%; tăng doanh thu du lịch so với cùng kỳ 14,5%; phát triển doanh nghiệp mới 150 doanh nghiệp; đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 80 người. Một số công trình, dự án còn có hộ dân chưa đồng thuận nên công tác giải phóng mặt bằng còn khó khăn như đại lộ Đông Tây, chỉnh trang khu đô thị Phú Khương, đường N12, khu tái định cư Đông Á.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng cho biết: Để tháo gỡ những khó khăn trên, trong thời gian tới, Thành ủy sẽ tiếp tục xây dựng tư tưởng tiến công, tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong cụ thể hóa thực hiện NQ Đại hội XII Đảng bộ thành phố, NQ năm 2021 của Tỉnh ủy. Thực hiện tốt phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh. Tập trung tốt công tác triển khai, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện NQ Đại hội XIII của Đảng, NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thường xuyên theo dõi và chủ động triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục hạn mặn, phòng chống dịch bệnh. Tập trung vận động hộ dân ở một số công trình, dự án còn vướng trong công tác giải phóng mặt bằng. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai các dự án đô thị như Dự án chỉnh trang và phát triển đô thị mới khu vực Tây Bắc, khu đô thị mới Đông Bắc.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP. Bến Tre Võ Thanh Hồng nhấn mạnh: “Chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo” được Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ngành của thành phố triển khai quán triệt nghiêm túc, thể hiện quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2021. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, Ban Thường vụ Thành ủy luôn linh hoạt, chủ động, chỉ đạo ứng phó kịp thời tình hình hạn mặn, phòng chống dịch COVID-19. Triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế, đô thị. Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội. Hiện đã hoàn thành việc triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh trong nội bộ Đảng; đang tập trung lãnh đạo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng tiến độ, kế hoạch”./.

Phản hồi

Các tin khác