Vĩnh Long: Công tác chuẩn bị bầu cử chu đáo
v

Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử. (Ảnh: HD)

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Thị Lệ Uyên cho biết, tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Vĩnh Long là 12; số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 là 102. Tại cuộc bầu cử sắp tới, cử tri tỉnh Vĩnh Long sẽ bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó có 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu) và 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với đó, Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Người ứng cử trực tiếp nộp hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử tỉnh đặt trụ sở tại Sở Nội vụ (số 76, Trưng Nữ Vương, Phường 1- TP Vĩnh Long) đến 17 giờ ngày 14/3/2021 (kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật).

Cùng với đó, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Bầu cử có 23 ủy viên. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử.

Ông Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, và ông Hồ Văn Huân, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử. Thư ký Ủy ban Bầu cử là ông Trần Văn Hên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Bầu cử tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 23 và hết nhiệm vụ theo Điều 28 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015.

Ủy ban Bầu cử tỉnh được quyền trưng dụng cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Phản hồi

Các tin khác