Quảng Ninh: Tích cực chuẩn bị cho “Ngày hội lớn”
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký   Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh (Ảnh:Sở TT&TT Quảng Ninh cung cấp)

Theo Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết bước 1 tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026 toàn tỉnh ngày 25/2/2021, Quảng Ninh đã bám sát Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cũng như tình hình thực tiễn của địa phương, để triển khai các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử một cách chặt chẽ, chủ động và đúng quy định. Mặc dù được tiến hành đúng vào dịp Tết Nguyên đán và trong điều kiện diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, nhưng các nội dung đều được tỉnh Quảng Ninh thực hiện sớm hơn so với quy định.

Cụ thể, ngày 8/1, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban và Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. 13 huyện, thị xã, thành phố và 177 xã, phường, thị trấn cũng đã thành lập xong Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp trước ngày 15/1, đảm bảo đúng số lượng, thành phần.

Cùng với việc ban hành các văn bản hướng dẫn và xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện, cấp xã, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, hướng dẫn của Trung ương. Trong đó, cấp tỉnh, cấp huyện sớm hơn 12 ngày, cấp xã sớm hơn 8 ngày so với luật định. Tỷ lệ nữ, người ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, tái cử và số dư người được giới thiệu so với số đại biểu được bầu đều đạt và cao hơn so với yêu cầu.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang thực hiện việc lựa chọn và giới thiệu người ứng cử nơi công tác, tiếp nhận hồ sơ ứng cử và dự kiến số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Đánh giá về công tác chuẩn bị cho “Ngày hội lớn” của tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cho biết: Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức bầu cử, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác bầu cử ở các cấp đã nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định của luật. Có những địa phương như TX Đông Triều dù bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 nhưng vẫn cố gắng đảm bảo các nội dung công việc.

Để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026 được diễn ra thuận lợi, thành công, Đồng chí Nguyễn Xuân Ký cho rằng địa phương cần chuẩn bị các bước tiếp theo đảm bảo đúng luật, đúng thời gian, đúng tiến độ, các ngành, các địa phương phải tiếp tục bám sát chỉ đạo của tỉnh về mục tiêu “Giữ vững địa bàn an toàn, ổn định trong trạng thái bình thường mới để thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số và thu ngân sách tương ứng với tăng trưởng”.  

Chỉ đạo từng nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Nguyễn Xuân Ký yêu cầu Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử các cấp tập trung làm tốt công tác nhân sự, tăng cường hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn nảy sinh trong thực tiễn, đặc biệt ở cấp xã; đảm bảo chặt chẽ các bước, chuẩn bị số dư cho bước hiệp thương lần sau đúng cơ cấu và đặc biệt chú trọng chất lượng đại biểu.

Trên tinh thần phát huy dân chủ, các cơ quan tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong giới thiệu người ra ứng cử. Tổ chức tốt Hội nghị hiệp thương lần 2 và lần 3, trong đó, nhất quyết phải đáp ứng được 5 yêu cầu về tỷ lệ nữ, người ngoài Đảng, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi và tái cử.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo sát sao, khoa học, thật chi tiết, cụ thể việc dự kiến số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị và phải xong trước ngày 3/3; bảo đảm công bằng, bình đẳng, tương quan hợp lý với tỷ lệ dân số giữa các đơn vị hành chính trực thuộc hoặc giữa các thôn, tổ dân phố. Ngoài ra, phải chú ý đến tính đặc thù ở từng địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho các cử tri ở các vùng, miền đi bầu đạt tỷ lệ cao.

Quan tâm chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; nhất là đối với một số cơ quan có tính chất đặc thù như các cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; các cơ quan Tổ chức Nội vụ, Kiểm tra – Thanh tra cấp huyện…  lưu ý thực hiện theo Hướng dẫn 01 ngày 3/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngoài ra, việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; Ban bầu cử Hội đồng nhân dân phải xong trước ngày 14/3; thành lập Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, xong trước ngày 3/4. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai phải xong trước ngày 19/3 và lần thứ ba xong trước 18/4.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký lưu ý việc thành lập các tổ bầu cử phải lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được quần chúng tín nhiệm, hiểu biết pháp luật và có kinh nghiệm thực hiện công tác bầu cử tham gia; đồng thời, phải có danh sách dự phòng nếu có tình huống nảy sinh.

Đối với việc lập danh sách cử tri, cấp huyện, cấp xã chủ động rà soát, tăng cường công tác quản lý nhà nước về cư trú, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, đặc biệt là tạm trú, tạm vắng để thực hiện việc lập và niêm yết danh sách cử tri trước ngày 13/4/2021 bảo đảm chính xác; mặt khác, chủ động nắm danh sách cử tri phải đi cách ly.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của cơ quan cấp trên đối với cấp dưới; quan tâm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử nói riêng, nhất là liên quan tới người ứng cử.

Ngoài ra các địa phương phải chuẩn bị chu đáo các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử, tránh tình trạng đầu tư mới, xây mới, gây lãng phí. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, cổ động tạo khí thế sôi nổi trong nhân dân hướng về ngày hội lớn…./.

Phản hồi

Các tin khác