Gia Lai: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất Bầu cử ĐBQH khóa XV
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Anh Huy)

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Anh Huy)

Dự Hội nghị có đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai qua các khóa đã khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi của cử tri Gia Lai; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đoàn kết, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của từng đại biểu, nắm sát tình hình cử tri, nhân dân để tổ chức hoạt động đạt nhiều kết quả, được Trung ương đánh giá có truyền thống đoàn kết, thống nhất rất cao.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh, bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng và cũng là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thực sự có đức, có tài, có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tiếng nói của nhân dân tham gia vào Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh.

Do vậy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kịp thời tổ chức công tác hiệp thương theo đúng lộ trình, thời gian quy định; đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ hiệp thương tại các địa phương, bảo đảm vừa an toàn phòng-chống dịch, vừa đảm bảo tiến độ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương rà soát nhân sự, tiến hành các bước giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh theo đúng thời gian quy định.

Biểu quyết tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất thông qua số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XV của tỉnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ là 8 người gồm 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương. Trên tinh thần dân chủ, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh; đồng thời thống nhất giới thiệu 13 người đảm bảo đúng cơ cấu, định hướng, thành phần theo quy định để tiến hành các bước hiệp thương bầu đại biểu Quốc hội khóa XV cư trú và làm việc tại địa phương.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), qua thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất giới thiệu 150 người đảm bảo về cơ cấu, thành phần theo quy định để hiệp thương bầu 71 đại biểu./.

Phản hồi

Các tin khác