Thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại Bộ Giao thông Vận tải

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá XIII, Bộ trưởng Bộ GTVT chủ trì Hội nghị  

Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận (GTVT) tải tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bằng hình thức trực tuyến từ trụ sở Bộ GTVT tại Hà Nội tới các điểm cầu truyền hình. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá XIII, Bộ trưởng Bộ GTVT chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển chương trình của năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -  2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quang cảnh Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Bộ GTVT tổ chức. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thể cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp trên 3 phương diện.

Thứ nhất là quá trình chuẩn bị mọi mặt để tổ chức Đại hội, đặc biệt là là công tác chuẩn bị các Văn kiện trình Đại hội.

Thứ hai là sự thành công về công tác nhân sự, kỹ lưỡng, nhiều mặt, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công tâm để Đại hội bầu được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có tâm, có tầm, gánh vác được trọng trách lãnh đạo đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới.

Thứ ba là khâu tổ chức Đại hội về hậu cần, an ninh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể khẳng định: Đại hội đã tạo không khí rất phấn khởi, trách nhiệm, những đại biểu tham dự Đại hội thấy mình có nhiều trách nhiệm niềm tin lớn lao vào Đại hội. 

Tại Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá XIII, Bộ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh, đối với toàn Ngành GTVT, phát huy tinh thần "đi trước mở đường" trong suốt hơn 75 năm qua, từng đảng viên, cán bộ công chức, viên chức,ngườ lao động Ngành GTVT cần nỗ lực hơn nữa để thực hiện thành công các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ, thực hiện Nghị quyết  của Chính phủ; các nhiệm vụ do Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm 2021 ngay từ ngày đầu, tháng đầu. Đặc biệt, đối với Ngành GTVT thì dịp nghỉ Tết truyền thống và Lễ Hội Xuân là dịp cao điểm, phải tập trung cao độ, làm sao để  hoàn thành "nhiệm vụ kép" vừa tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp phát triển vừa chống dịch và cả đảm bảo TTATGT.


Phản hồi

Các tin khác