Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp Lào Cai định hướng công tác tuyên truyền
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Tô Dung)

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Tô Dung)

Sáng 23/2, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 2/2021 và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới trong toàn Đảng bộ.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các ban, văn phòng, đoàn thể, báo cáo viên của Đảng ủy Khối; báo cáo viên, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 18 Đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai Kế hoạch số 14-KH/ĐUK ngày 2/2/2021 của Đảng ủy Khối về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 18 Đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI; thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước thời gian gần đây; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Tô Dung)

Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Tô Dung)

Với những nội dung tiếp thu tại Hội nghị, thời gian tới, các cấp ủy cơ sở sẽ tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, người lao động những nội dung quan trọng của tỉnh và đất nước, như thành quả nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, hướng vào chủ đề: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín như hiện nay”; tiếp tục tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ; củng cố khối đại đoàn kết, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và “nhiệm vụ kép” vừa hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2026.

Trong thời gian qua, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai luôn coi việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội tại tất cả 92 chi, đảng bộ trực thuộc; tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XXIV diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp. Đảng bộ Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng và ban hành 6 nghị quyết chuyên đề tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Khối; tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống./.

Phản hồi

Các tin khác