Bạc Liêu: Tạo sự chuyển biến tích cực ngay từ đầu nhiệm kỳ
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng. (Ảnh: Chí Quốc)

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng. (Ảnh: Chí Quốc)

Tại Hội nghị ra quân đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đề nghị các cấp, các ngành cần chú trọng quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và tạo ra sự chuyển biến tích cực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ mới.

Để thực hiện quyết tâm chính trị này, nhiệm vụ thường trực là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm thắt chặt kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh việc thực hiện có hiệu quả khâu đột phá trong xây dựng Đảng là công tác cán bộ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra, giám sát những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm và những vụ việc nổi cộm, bức xúc, được nội bộ và Nhân dân quan tâm; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cũng là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm vụ song hành trong năm 2021 này còn là việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo cuộc bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân.

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa diễn ra, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Đến thời điểm này, các cấp ủy đảng, huyện, thị xã, thành phố đều đã xây dựng kế hoạch, ban hành chỉ thị hoặc công văn chỉ đạo và thực hiện việc chuẩn bị điều kiện cần thiết nhằm tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đơn vị cũng đã chủ động chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với việc chuẩn bị nhân sự chủ chốt của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND các cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác bầu cử. Để tổ chức tốt công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí tham gia trực tiếp công tác bầu cử các cấp phải nghiên cứu, nắm vững Luật bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND và các hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương để tham mưu tốt cho tỉnh; các cấp, các ngành cần triển khai tốt các bước chuẩn bị để công tác bầu cử diễn ra dân chủ, chặt chẽ, đúng luật và phải thành công tốt đẹp.

UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, xã rà soát lập danh sách cử tri trên địa bàn để lập căn cứ, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở cấp mình; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao nhất. Thường trực HĐND tỉnh đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn HĐND cấp huyện, xã khẩn trương điều chỉnh về số lượng, cơ cấu, thành phần và phân bổ số người được giới thiệu ứng cử theo đúng quy định. Lực lượng Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác bảo đảm an toàn trước, trong và sau khi diễn ra bầu cử, nhất là tại các điểm bầu cử. Ủy ban Kiểm tra cần phối hợp với Thanh tra và các cơ quan liên quan giải quyết triệt để các trường hợp khiếu nại, tố cáo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cả hệ thống chính trị quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử./.

Phản hồi

Các tin khác