Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: DA).

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: DA).

Tại hội nghị, đồng chí Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình, đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thay mặt Thường vụ Đảng ủy thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời khẳng định thành công của Đại hội sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình cũng nhấn mạnh: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về kết quả đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và các văn kiện đại hội; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội XIII của Đảng xác định.

Sau hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên quán triệt nghiêm túc, cụ thể hóa các nội dung, mục tiêu đại hội đã xác định vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trước mắt, cần duy trì nghiêm chế độ nền nếp sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra; chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn doanh trại và an toàn giao thông; triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2021 và Lễ giao nhận quân các huyện, thành phố vào đầu tháng 3/2021./.

Phản hồi

Các tin khác