Cà Mau: Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đạt kết quả cao nhất

Ngày 25/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức trực tuyến với các huyện, thành phố trong tỉnh. Dự Hội nghị tại các điểm cầu có khoảng 3.500 đại biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI thể hiện tâm huyết, khát vọng phát triển vươn lên, quyết tâm đổi mới sáng tạo của toàn Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau. Vì vậy, phải triển khai, quán triệt sâu rộng Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh, trên cơ sở đó cụ thể hóa Nghị quyết và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: camau.gov.vn)

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên phải nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới được nêu trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhất là quán triệt rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá được Đại hội xác định. Từ đó liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, để xác định những nội dung cụ thể và chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá đạt kết quả cao nhất. Các cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác tư tưởng, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội lần thứ XVI; tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong đảng bộ và nhân dân; đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI đề ra.

Sau hội nghị, các đại biểu tham dự sẽ viết thu hoạch cá nhân, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết, gửi về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết và viết bài thu hoạch cá nhân là một căn cứ để đánh giá, phân loại và bình xét thi đua cuối năm đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Cà Mau.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được quán triệt các nội dung về lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh; hoạt động đối ngoại; quản lý điều hành của chính quyền, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp; công tác xây dựng Đảng và các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI; Chương trình số 02, ngày 22/01/2021 của Tỉnh ủy Cà Mau thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chương trình số 02 của Tỉnh ủy; hướng dẫn viết thu hoạch qua học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI./.

Phản hồi

Các tin khác