Bến Tre triển khai thực hiện Nghị quyết

 Sẽ xây dựng TP Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I. (Ảnh: Phan Quang)

Về công tác xây dựng Đảng, Thành ủy thành phố Bến Tre tiếp tục sắp xếp, củng cố ổn định tổ chức bộ máy, tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác cải cách hành chính, phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đồng khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực.

Trong 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong nghị quết của Tỉnh ủy năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các phòng, ban, ngành của thành phố và 14 đảng ủy xã, phường căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương cụ thể hóa thành các công việc, chỉ tiêu để thực hiện. Riêng nghị quyết của Thành ủy năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất đề ra 45 chỉ tiêu chủ yếu, so với năm 2020 tăng 9 chỉ tiêu, gồm 9 chỉ tiêu xây dựng Đảng, 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế, 13 chỉ tiêu văn hóa - xã hội và 11 chỉ tiêu quốc phòng, an ninh, nội chính...

Các ban đảng của Thành ủy, UBND thành phố và các ngành có liên quan tham mưu giúp Thành ủy tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết. Thành phố cũng ban hành các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: Chương trình số 01 về xây dựng TP Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I; Chương trình số 02 về phát triển thương mại - dịch vụ; Chương trình số 03 về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị; Chương trình số 04 về nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các công trình, dự án;  Nghị quyết số 02 về thực hiện chủ trương “6 không” (gồm không rác thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường; không biển hiệu, quảng cáo sai quy định; không để lấn chiếm đường phố trái phép; không để tình trạng ma túy diễn biến phức tạp; không để nạn trộm cắp gia tăng; không để tội phạm có tổ chức hoạt động trên địa bàn). Thành ủy cũng vừa ban hành Nghị quyết số 04 về xây dựng đô thị thông minh; Chương trình số 10 về thực hiện Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phản hồi

Các tin khác