Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ III
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Duy Danh)

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Duy Danh)

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 

Trong năm 2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng và trách nhiệm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng; vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng được phát huy; tổ chức bộ máy của các cơ quan Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn; tinh giản biên chế đạt chỉ tiêu, tiến độ. Công tác chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chỉ thị, kế hoạch về đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện thành công, nghiêm túc. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch, phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện đồng bộ, đảm bảo đúng quy trình; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, tinh thần, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; dân chủ trong Đảng được phát huy, đồng thuận xã hội được tăng cường. 

Công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo thực hiện, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém; đồng thời, xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với những trường hợp sai phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. 

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Duy Danh)

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Duy Danh)

Năm qua, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 732 tổ chức đảng và 4.397 đảng viên; cấp ủy cấp dưới kiểm tra 764 tổ chức đảng và 4.382 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 744 tổ chức đảng (chiếm 97,3%) và 4.278 đảng viên (chiếm 97,6%) thực hiện tốt các nội dung kiểm tra; 23 tổ chức đảng và 229 đảng viên thực hiện chưa tốt; 21 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; 5 đảng viên bị thi hành kỷ luật.  Năm 2020, cấp ủy các cấp đã giám sát 376 tổ chức đảng và 1.194 đảng viên. Qua giám sát, có 332 tổ chức đảng và 583 đảng viên thực hiện tốt; phát hiện 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên có dấu hiệu vi phạm phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Tính đến tháng 12/2020, toàn tỉnh có 18 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 761 tổ chức cơ sở đảng và 3.106 chi bộ trực thuộc. Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 47.174 đảng viên, chiếm tỷ lệ khoảng 3,9% dân số toàn tỉnh. Kết quả đánh giá trong năm 2020, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 19,44%; hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 71,74%; hoàn thành nhiệm vụ đạt 8,82%; không có tổ chức cơ sở đảng bị đánh giá, xếp loại mức không hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2020, toàn đảng bộ tỉnh kết nạp được 1.159 đảng viên.

Thảo luận ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với nhận định, báo cáo đánh giá công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ năm 2020; đồng thời, tập trung đánh giá, phân tích những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thời gian qua và kiến nghị, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đã đánh giá cao các kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng cũng như trong các lĩnh vực công tác của các cấp, các ngành thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt các nhiệm vụ thời gian tới như: Cần nghiên cứu kỹ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng ở Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh để quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng đạt hiệu quả cao nhất; đổi mới và nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nghiên cứu và đẩy mạnh hơn nữa các chương trình nhằm phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền…

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận tặng cờ thi đua và bằng khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (Ảnh: Duy Danh)

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận tặng cờ thi đua và bằng khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
(Ảnh: Duy Danh)

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã công bố quyết định tặng cờ cho Đảng bộ cơ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Lạt đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liên tục từ năm 2016 - 2020; tặng bằng khen cho Đảng bộ huyện Đạ Tẻh đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2020; tặng bằng khen cho 9 tập thể đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liên tục (từ 2016 - 2020); tặng bằng khen cho 55 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền (từ 2016 - 2020)./.

 

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác