Các tỉnh phía Nam chuẩn bị tốt nhất công tác bầu cử
Sở Nội vụ  tỉnh Bình Dương báo cáo nhanh kết quả thực hiện của UBBC tỉnh

Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương báo cáo nhanh kết quả thực hiện của UBBC tỉnh

Tỉnh Bình Dương: UBBC tỉnh đã ban hành thông báo phân công nhiệm vụ của các thành viên UBBC tỉnh. Trong đó phân công cụ thể từng thành viên thường trực UBBC tỉnh, các thành viên UBBC phụ trách lĩnh vực. UBBC tỉnh đã ban hành quy chế làm việc của UBBC đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, UBBC tỉnh đã ban hành các nghị quyết của UBBC tỉnh về ấn định và công bố số đại biểu được bầu, số đại biểu được bầu của từng đơn vị và danh sách các đơn vị bầu cử theo luật định; Quy định về chỉ định thư ký UBBC đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Theo UBBC, tỉnh đối với đại biểu Quốc hội khóa XV, Trung ương phân bổ cho tỉnh Bình Dương là 11 đại biểu, trong đó có 6 là đại biểu của Trung ương, 5 là của tỉnh Bình Dương. Qua hiệp thương lần 1, có 19 ứng cử viên được giới thiệu để bầu lấy 11 đại biểu Quốc hội khóa XV. Đối với HĐND cấp tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là 72 đại biểu, trong khi đó số ứng cử viên là 122 người. Đối với cấp huyện, có 87 đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu là 273, số ứng cử viên là 529. Đối với cấp xã có 621 đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu là 2.236 đại biểu, số ứng cử viên là 4.073. Số tổ bầu cử dự kiến của cấp huyện, cấp xã là 1.047 tổ.

Từng thành viên UBBC tỉnh đã thể hiện hết trách nhiệm của mình trong công tác chuẩn bị ban hành các nghị quyết, quyết định, trong đó kể cả làm việc với các cơ quan tuyên truyền theo theo Kế hoạch số 09-KH/TU để công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng các nghị quyết, quyết định của UBBC tỉnh. UBBC tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử; công tác giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử; việc thành lập các tiểu ban giúp việc cho UBBC tỉnh và các công tác khác về cơ sở vật chất.

Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh yêu cầu các thành viên UBBC phụ trách lĩnh vực cần tập trung công tác giới thiệu người ra ứng cử; tiếp nhận hồ sơ và biên tập tiểu sử ứng cử viên; thành lập các ban bầu cử; công tác rà soát cử tri, công tác hoàn thành Trang thông tin bầu cử tỉnh; công tác chuẩn bị tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử; việc khắc dấu cho các ban bầu cử; thực hiện các bước hiệp thương đúng quy, chuẩn bị tốt nhất công tác nhân sự, ứng cử viên cho cuộc bầu cử…

Hiện UBBC tỉnh đã, đang chuẩn bị những công việc cần làm ngay để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh đến công tác quán triệt đầy đủ các quan điểm chỉ đạo, chủ trương của Đảng về cuộc bầu cử, nhất là quy định công tác cán bộ, người ứng cử đúng quy định của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh đánh giá cao nỗ lực của thành viên Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh Tiền Giang thời gian qua đã nỗ lực thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng tiến độ và quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh đánh giá cao nỗ lực của thành viên Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh Tiền Giang thời gian qua đã nỗ lực thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng tiến độ và quy định.

Tỉnh Tiền Giang: Theo báo cáo của UBBC tỉnh,  UBBC tỉnh đã thực hiện các phần việc chuẩn bị công tác bầu cử đúng theo tiến độ luật định.

Cụ thể, UBBC tỉnh đã ban hành các văn bản: Kế hoạch công tác bầu cử; Thông báo phân công thành viên  UBBC tỉnh; Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBBC tỉnh; Quyết định thành lập Văn phòng UBBC tỉnh và các tiểu ban để thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Tiến hành gửi dự kiến danh sách đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội về Hội đồng bầu cử quốc gia, trong đó Tiền Giang dự kiến có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh, đến thời điểm hiện tại, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tiến hành xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, số lượng, thành phần ứng cử viên đại biểu HĐND đảm bảo đúng thời gian luật định, chưa có ghi nhận trường hợp nào tự ứng cử. Trong đó, HĐND tỉnh giới thiệu 106 người ứng cử để bầu 61 đại biểu; HĐND cấp huyện giới thiệu 645 người ứng cử để bầu 366 đại biểu; HĐND cấp xã giới thiệu 7.875 người ứng cử để bầu 4.416 đại biểu.

MTTQ các cấp trong tỉnh đang tiến hành phân bổ số lượng người ứng cử, hướng dẫn quy trình giới thiệu và làm hồ sơ ứng cử cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử từ ngày 24-2, hạn chót nhận hồ sơ ứng cử là 17 giờ ngày 14-3.

UBBC tỉnh đã thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh và sẽ ban hành Nghị quyết Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử HĐND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, Tiền Giang có 22 đơn vị bầu cử, bầu chọn 61 đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiền giang , Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Tiền Giang yêu cầu các tiểu ban bầu cử và thành viên Ủy ban bầu cử phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, mọi công tác phải thực hiện đúng tiến độ và đúng theo quy định của pháp luật. Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đảm bảo đúng theo quy định tại Điều 36 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh trong thời gian tới,  UBBC tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo công tác bầu cử được thực hiện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Đồng thời, kịp thời ghi nhận khó khăn, vướng mắc, đề xuất của địa phương có liên quan đến công tác bầu cử; đảm bảo sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc kiểm tra công tác bầu cử.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:  Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 2 đơn vị bầu cử và 6 đại biểu Quốc hội. Cụ thể, đơn vị bầu cử số 1 gồm TP. Vũng Tàu và các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Côn Đảo; số đại biểu Quốc hội được bầu là 3. Đơn vị bầu cử số 2 gồm:  TP.Bà Rịa, TX. Phú Mỹ và các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc; số đại biểu Quốc hội được bầu là 3.

 UBBC tỉnh  đã ban hành Nghị quyết công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Số lượng đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là: 11 đơn vị, bầu 52 đại biểu.

Tỉnh Bến Tre: UBBC tỉnh Bến Tre đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-UBBC, ấn định số lượng đại biểu HĐND tỉnh, số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, số lượng đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu: 54 đại biểu; số đơn vị bầu cử: 21 đơn vị.

Theo Thông báo số 741 ngày 23-2-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh lần thứ nhất số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đơn vị tỉnh Bến Tre có số ĐBQH được bầu là 7, trong đó số đại biểu do địa phương giới thiệu là 4, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 3./.

Phản hồi

Các tin khác