Phấn đấu kết nạp 130 quần chúng ưu tú vào Đảng
h

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Hòa Hợp)

Theo đó, năm 2020, 88/91 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 19 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 21,59%. 814 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 15,2%; 4.353 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 81,6% trong tổng cố đảng viên được đánh giá xếp loại.

Hiện nay, Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Cà Mau có 91 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 52 đảng bộ và 39 chi bộ; có 282 chi bộ và 5 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở, 30 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận; 132 chi bộ loại hình cơ quan và 99 chi bộ loại hình sự nghiệp, 51 chi bộ loại hình doanh nghiệp. Tổng số đảng viên tính đến cuối năm 2020 của Đảng bộ là 5.452.

Công tác kiểm tra giám sát được các cấp cơ sở thực hiện tốt; đã thi hành kỷ luật 15 đảng viên, với các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.

Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Dân Chính Đảng xác định nhiệm vụ là chỉ đạo việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ; tổ chức tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát; thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phấn đấu kết nạp 130 quần chúng ưu tú vào Đảng; 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Theo đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Cà Mau Trương Minh Thịnh, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân Chính Đảng, các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ ổn định, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, tích cực học tập phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động và ý thức tự rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.”- Đồng chí Trương Minh Thịnh nhấn mạnh./.

Phản hồi

Các tin khác