Bộ VHTTDL nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII
Đồng chí

Đồng chí Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Bộ VHTTDL cung cấp)

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Tạ Quang Đông, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; đại diện Công đoàn Bộ; đại diện Đoàn Thanh niên Bộ; Hội Cựu chiến binh Bộ; cấp trưởng, cấp phó, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (đảng bộ) các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc Bộ; Chủ tịch Hội đồng thành viên (chủ tịch Công ty), Tổng Giám đốc (Giám đốc), Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (đảng bộ) các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ mong muốn các đại biểu tham dự nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách nghiêm túc, nắm vững nội dung Nghị quyết.

Cán bộ

Các đại biểu của Bộ VHTTDL tham dự buổi học tập. (Ảnh: Bộ VHTTDL cung cấp)

Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị, trên tinh thần nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên trực tiếp đề nghị các đại biểu dự Hội nghị sẽ triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các Ủy viên Bộ Chính trị truyền đạt các báo cáo chuyên đề, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia...

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết./.

Phản hồi

Các tin khác