Phiên họp thứ 5 Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chiều 12/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì Phiên họp thứ 5 Hội đồng bầu cử quốc gia.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là phiên họp đầu tiên sau khi kiện toàn một số vị trí nhân sự trong Hội đồng bầu cử quốc gia.

Thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng các đồng chí vừa được Quốc hội tín nhiệm rất cao bầu, phê chuẩn vào các chức danh lãnh đạo quan trọng của Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu tại phiên họp.

(Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội cho biết, cùng với việc tập trung công sức tổ chức thành công Kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, từ Phiên họp thứ 4 Hội đồng bầu cử quốc gia đến nay, nhiều công việc chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp vẫn được tích cực triển khai.

Thời gian từ nay đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 không còn nhiều, nhưng khối lượng công việc còn lại rất lớn; nhiều thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia mới được kiện toàn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử phải bảo đảm tính liên tục, thông suốt, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm để cử tri lựa chọn các ứng cử viên thực sự ưu tú, thực sự đại diện cho quyền làm chủ của người dân tham gia Quốc hội, HĐND các cấp; để ngày bầu cử 23/5 tới phải thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Tại phiên họp, Hội đồng bầu cử quốc gia nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ từ sau Phiên họp lần thứ 4 đến nay; tờ trình về việc thành lập và triển khai các đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng bầu cử quốc gia đợt 2 và đợt 3; báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị hiệp thương lần thứ ba; tờ trình điều chỉnh phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia, xem xét, kiện toàn nhân sự thành viên một số tiểu ban, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau khi thảo luận về các nội dung trên, Hội đồng bầu cử quốc gia thông qua nghị quyết phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia./.

Phản hồi

Các tin khác