Người Việt tại Australia cập nhật kết quả Đại hội XIII của Đảng

Toàn cảnh Hội nghị (Nguồn ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Australia)

Đó là nội dung Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh tại Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới cộng đồng người Việt Nam tại Australia được Đại sứ quán Đại sứ Việt Nam tại Australia tổ chức ngày 13/4.

Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các Tổng lãnh sự quán, Phòng Tùy viên Quốc phòng, Văn phòng Giáo dục, Văn phòng Khoa học-Công nghệ, Thương vụ, đại diện các cơ quan thông tấn Việt Nam tại Australia; đại diện hội doanh nhân, trí thức, sinh viên Việt Nam; cùng với hơn 30 đầu cầu của 20 chi bộ lưu học sinh Việt Nam trên toàn Australia.

Tại Hội nghị, Đại sứ quán đã thông báo những nét chính về kết quả Đại hội XIII của Đảng; tổng kết các thành tựu và bài học của nhiệm kỳ trước và nhìn lại 35 năm Đổi mới với nhiều bước phát triển to lớn, mạnh mẽ, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử. Đại hội khẳng định vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao. Trên cơ sở dự báo tình hình thế giới, khu vực, cũng như những khó khăn, thách thức của đất nước trong thời gian tới, Đại hội đề ra tầm nhìn, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của đất nước cho đến năm 2045, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ này.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Nguyễn Tất Thành cho biết, các nội dung, văn kiện và công tác nhân sự của Đại hội XIII được chuẩn bị rất chu đáo, công phu và bài bản qua nhiều vòng, nhiều cấp. Tại Đại hội, các đại biểu tham gia thảo luận một cách tích cực, sâu sắc và dân chủ nhiều vấn đề trước khi biểu quyết thông qua. Đại sứ quán Việt Nam cũng đã báo cáo đầy đủ các ý kiến, đề xuất của cộng đồng người Việt Nam tại Australia đối với các dự thảo văn kiện và được Đại hội ghi nhận, tiếp thu.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội XIII khẳng định sự quan tâm Đảng và Nhà nước trong hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, phát triển kinh tế và đời sống, hội nhập xã hội nước sở tại; nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh; tạo điều kiện để đồng bào gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hoá dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc; làm tốt công tác thông tin tình hình trong nước, giúp đồng bào ngày càng hướng về Tổ quốc, nhận thức và hành động phù hợp với lợi ích quốc gia-dân tộc; chính sách thu hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để triển khai các mục tiêu trên, Đại sứ quán Việt Nam cùng các cơ quan đại diện ngoại giao tại Australia cam kết thời gian tới đặt trọng tâm vào 3 nhiệm vụ lớn là: Tập trung làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia; Nỗ lực phục vụ cho sự phát triển của đất nước, trong đó xác định ngoại giao chính trị, văn hoá, kinh tế, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đều phải phục vụ mục tiêu phát triển; Tiếp tục chú trọng, quan tâm hơn tới công tác bảo hộ công dân nhất là trong bối cảnh người Việt Nam đang học tập, lao động, du lịch, thăm thân tại Australia gặp khó khăn do tình hình đại dịch COVID-19.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành khẳng định, Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Australia luôn là “ngôi nhà chung” của cộng đồng bà con Việt Nam, là kênh tiếp nhận, tổng hợp ý kiến đóng góp của bà con cho việc xây dựng, phát triển đất nước để chuyển về cho các cấp có trách nhiệm ở trong nước xem xét, giải quyết.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện doanh nhân, trí thức và sinh viên Việt Nam tại Australia đều bày tỏ niềm vui, phấn khởi trước sự thành công của Đại hội XIII, đồng thời chuyển lời chúc mừng tới các lãnh đạo Việt Nam; tin tưởng Ban lãnh đạo mới sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển thành công hơn nữa, đạt được các mục tiêu do Đại hội đề ra.

Các đại biểu cũng mong muốn, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực, giúp cộng đồng Việt Nam tại Australia ngày càng gắn kết, vững mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương nguồn cội./.

Phản hồi

Các tin khác