Phú Thọ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày báo cáo kết quả tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV của tỉnh Phú Thọ được thống nhất gồm 12 người (chưa tính 3 người của trung ương) và danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thống nhất gồm 147 người.

Các đại biểu biểu quyết nhất trí dự kiến danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX

Các đại biểu biểu quyết nhất trí dự kiến danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH
khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX

Từ ngày 22/3 - 13/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn trong tỉnh phối hợp với UBND cùng cấp nơi có người ứng cử cư trú triệu tập và chủ trì các hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết quả, 100% cử tri nơi cư trú có mặt tại hội nghị tín nhiệm và nhất trí giới thiệu 12/12 ứng cử viên của tỉnh Phú Thọ do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV; 100% cử tri nơi cư trú có mặt tại hội nghị tín nhiệm và nhất trí giới thiệu 147/147 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu biểu quyết nhất trí dự kiến danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX

Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày dự kiến danh sách 2 người có đơn tự nguyện xin rút không tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và dự kiến danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV; danh sách 34 người có đơn tự nguyện xin rút không tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và dự kiến danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, thống nhất cao, 100% đại biểu dự hội nghị biểu quyết nhất trí không đưa vào danh sách chính thức đối với 2 trường hợp có đơn tự nguyện xin rút không tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và 34 người có đơn tự nguyện xin rút không tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

100% đại biểu dự hội nghị biểu quyết nhất trí dự kiến danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV gồm 10 người (trong đó 60% là nữ; 40% là người ngoài Đảng; 70% dưới 40 tuổi; 60% là người dân tộc thiểu số) và dự kiến danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 113 người (trong đó 40,7% là nữ; 10,61% là người ngoài Đảng; 30,08% dưới 40 tuổi; 10,61% là người dân tộc thiểu số; 2,65% tôn giáo).

Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ tiến hành thực hiện các bước để những người tham gia ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện việc vận động bầu cử; báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm./.

Phản hồi

Các tin khác