Lào Cai đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Kiều Thu)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Kiều Thu)


Ngày 20/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 4/2021. 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên đề: Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam sau 75 năm giành được độc lập, đặc biệt là sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; Công tác đào tạo nghề và xuất khẩu lao động tại Lào Cai năm 2021; Những điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương được sửa đổi, bổ sung (Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019); Việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Chính sách đối ngoại của các nước lớn, tác động và chính sách của Việt Nam.

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kết quả Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”.

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng 4 như: Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 Âm lịch), tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)... Ngoài ra, cần đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, đặc biệt tập trung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

*Cũng trong ngày 20/4, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Kiều Thu)

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: Hữu Huỳnh)


Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam…

Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu, sau hội nghị, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc sẽ lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với từng nhiệm vụ để đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Cấp ủy các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng bộ, chi bộ và cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện./.

Phản hồi

Các tin khác