Gắn việc học tập Nghị quyết của Đảng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự

Ngày 22/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên trong Công an nhân dân (CAND).

Dự Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương …

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới nhấn mạnh: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong CAND nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên trong CAND cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; phải gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, thực hiện phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Minh Lâm.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Minh Lâm.

Cùng với đó, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, đặc biệt là kết hợp thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an trong phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được xem video nội dung Chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”; Chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam” do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt do Ban Bí thư Trung ương tổ chức.

 Bên cạnh đó, các đại biểu đã trực tiếp nghe PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và “Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng”.

PGS.TS Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: "Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025” và chuyên đề “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030”./.

Phản hồi

Các tin khác