Điện Biên khen thưởng hơn 130 tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức bầu cử

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhận Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhận Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường; một số địa bàn còn diễn biến phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Vượt qua những khó khăn, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,94%, đứng thứ 12 trong cả nước; trong đó có 4 huyện đạt 100%; 100 xã, 971 tổ bầu cử có 100% cử tri đi bầu, không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu lại. Kết quả đã bầu đủ 6 ĐBQH, 52 đại biểu HĐND tỉnh, 322 đại biểu HĐND cấp huyện và 2.711 đại biểu HĐND cấp xã; đảm bảo an toàn tuyệt đối ANTT trước, trong và sau cuộc bầu cử. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được chú trọng, đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhất là địa bàn đang có dịch. Công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo kịp thời, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc bầu cử.

Phát biểu tại Hội Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn toàn thể cử tri, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, UBBC các cấp, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã nỗ lực, tập trung trí tuệ, sức lực chuẩn bị và tổ chức thắng lợi của cuộc bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thành công của cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Điện Biên đã tặng Bằng khen 53 tập thể, 83 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát huy thành công của cuộc bầu cử, thời gian tới, các cấp, ngành, các đoàn thể tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trước mắt tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả bầu cử, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm tình hình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. iếp tục tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau các cuộc vận động, tiếp xúc cử tri để gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng cho đại biểu HĐND các cấp nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của đại biểu. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo nền tảng và động lực quan trọng cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững./.

Phản hồi

Các tin khác