Hậu Giang: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Mỹ An)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Mỹ An)

Theo đó, 6 tháng đầu năm, thành phố Vị Thanh đã thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng Đảng; kỳ họp lần thứ nhất HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đã kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, tiếp tục hoạt động hiệu lực, hiệu quả thời gian tới…

Cùng với đó, thành phố Vị Thanh thực hiện hoàn thành 3/16 chỉ tiêu nghị quyết (tỉ lệ dân sử dụng nước sạch; y tế; quốc phòng); có 1 chỉ tiêu sắp hoàn thành (tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, đạt 99,55%); 1 chỉ tiêu hoàn thành ½ nội dung (giáo dục)… Thực hiện hoàn thành 2 phong trào thi đua lớn của năm là tuyển quân và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thành ủy thành phố  Vị Thanh cũng chỉ đạo, thực hiện nắm chặt tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, công chức và Nhân dân, kịp thời uốn nắn những lệch lạc. Các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức vững mạnh, phát triển mới 2.200 đoàn viên, hội viên.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Văn Huyến nhấn mạnh, thời gian tới, thành phố Vị Thanh cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên, kiên quyết xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. Tổ chức nghiêm túc học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Mặt khác, quan tâm chỉ đạo, tổ chức tốt Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và có giải pháp tháo gỡ khó khăn về nhân sự đại hội. Làm tốt công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hệ thống dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” để kinh tế - xã hội phát triển và kiểm soát tốt dịch bệnh…

Phản hồi

Các tin khác