Các cấp Công đoàn Tiền Giang đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Sau khi được triển khai, quán triệt Chỉ thị 05 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn (CĐ) đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể như: Hướng dẫn 73 về thực hiện Chị thị 05; Hướng dẫn 80 về học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020; Hướng dẫn 81 về xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch 05 về sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII...

 Ngoài ra, hằng năm, LĐLĐ tỉnh đều ban hành các kế hoạch, hướng dẫn triển khai tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 trong các cấp CĐ, đoàn viên, CNVCLĐ với nội dung học tập các chuyên đề theo từng năm như: Năm 2016, Chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”; năm 2017, Chuyên đề “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; năm 2018, Chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; năm 2019, Chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; năm 2020, Chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mô hình tương trợ công đoàn

Mô hình tương trợ công đoàn

Đồng thời, triển khai học tập, quán triệt các chuyên đề hằng năm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và phong trào thi đua “Lao động giỏi” “Lao động sáng tạo”, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, làm theo gương Bác tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp CĐ, đoàn viên, CNVCLĐ. Từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

 Qua triển khai, các cấp CĐ của tỉnh đã xây dựng kế hoạch, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Nội dung học tập và làm theo Bác gắn với chức năng, nhiệm vụ, những vấn đề nổi cộm, yếu kém trong phong trào công nhân và hoạt động CĐ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, thông qua các cuộc họp giao ban hằng tháng, LĐLĐ tỉnh thường xuyên chỉ đạo LĐLĐ cấp huyện, CĐ ngành (tương đương) quan tâm nghiên cứu, xây dựng các mô hình thực hiện Chỉ thị 05.

 Nổi bật có các mô hình như: “Tương trợ CĐ”; “Cán bộ CĐ gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, tôn trọng đoàn viên”, “Đoàn viên CĐ phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội”, “Ở đâu CNVCLĐ gặp khó khăn, ở đó có tổ chức CĐ”; “Cán bộ, công chức, viên chức, lao động giữ gìn cơ quan xanh, sạch, đẹp - Chung tay xây dựng huyện nông thôn mới”, “Nâng cao đạo đức nhà giáo vì học sinh thân yêu”....

 Bên cạnh đó, các cấp CĐ thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ gắn với chương trình xây dựng giai cấp công nhân theo tinh thần Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Bằng nhiều hình thức phong phú, các cấp CĐ đã tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi, tọa đàm, giao lưu...; tổ chức phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức CĐ”, “Tham mưu giỏi - Phục vụ tốt”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”... trong CNVCLĐ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Qua đó, hằng năm, có 100% LĐLĐ cấp huyện, CĐ các ngành và CĐ cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh đăng ký thực hiện các chỉ tiêu thi đua. Qua đó, có trên 10.300 sản phẩm (trị giá hơn 450 tỷ đồng) và hơn 15.820 đề tài khoa học, giải pháp cải tiến sản xuất, sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào nhiệm vụ chuyên môn được thực hiện.

 Với những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 cũng như các phong trào thi đua của các cấp CĐ, 5 năm qua có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động Sáng tạo cho 37 cá nhân; 3 cá nhân đạt danh hiệu ”Chiến sĩ thi đua cấp Tổng Liên đoàn”; 1 cá nhân được nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh và nhiều danh hiệu thi đua cao quý khác.

 Riêng cơ quan LĐLĐ tỉnh nhiều năm liền được Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2020, được Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chuyên đề thi đua “Quy chế dân chủ ở cơ sở - Dân vận khéo - Dân vận chính quyền” giai đoạn 2015 - 2020. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh còn là đơn vị được UBND tỉnh chọn làm điểm của khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Tiền Giang lần thứ X (2020 - 2025) và có 1 tập thể, 4 cá nhân tham dự Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X.

 Trong thời gian tới, các cấp CĐ trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, CNVCLĐ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký cam kết thực hiện, xác định rõ việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tu dưỡng, rèn luyện trong công tác và trong đời sống hằng ngày nhằm đạt hiệu quả cao./.

 

Phản hồi

Các tin khác