Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh, thúc đẩy DN phát triển bền vững
h

Bà Đặng Thị Kim Chi, Bí thư Đảng ủy Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (bìa phải)

trao quyết định kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Công đoàn Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore. Ảnh: HUỲNH THỦY


Qua 3 năm triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các DNNKVNN trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020, toàn tỉnh đã phát triển được 46/63 tổ chức Đảng, đạt 73,02% so với chỉ tiêu đề ra. Đến nay, toàn Đảng bộ có 62 tổ chức cơ sở Đảng trong các DNNKVNN, chiếm tỷ lệ 10,67% trên tổng số tổ chức Đảng; 141 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã kết nạp được 10.269 đảng viên mới, trong đó có 555 đảng viên được kết nạp trong DNNKVNN.

Hiệu quả từ Đề án

Nhìn chung, đề án đã góp phần quan trọng vào kết quả đạt được của công tác xây dựng tổ chức Đảng và đoàn thể chính trị trong các DNNKVNN trên địa bàn tỉnh; góp phần khuyến khích, động viên cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

Điển hình là Công ty Cổ phần - Đầu tư Thái Bình, 5 năm qua, Đảng ủy công ty đã phát triển 114 đảng viên mới, tăng gần 2 lần so với đầu nhiệm kỳ và vượt 50% chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 201 đảng viên. Tất cả đảng viên trong Đảng bộ đều có trình độ cao, tham gia giữ vai trò quản lý trong 11 ban, chuỗi, 10 khu vực và 28 nhà máy trong cả nước.

Bí thư Đảng ủy Công ty Công ty Cổ phần - Đầu tư Thái Bình Nguyễn Thị Vui cho biết,điều góp phần tạo nên mọi thành công trong công ty là hầu hết đảng viên đều tự nguyện gánh vác các trọng trách, điều hành tốt các lĩnh vực quản lý nên sự đồng thuận của toàn hệ thống rất cao. Đảng ủy, Ban giám đốc công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cơ sở Đảng hoạt động và phát huy tính sáng tạo, nhất là tính gương mẫu, tiên phong của người đảng viên trong quá trình làm việc.

Tiếp theo phải kể tới Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, hiện tại Đảng bộ Khu công nghiệp có 7 chi bộ trực thuộc với 115 đảng viên, trong đó 109 đảng viên công tác tại DN liên doanh với nước ngoài và các DN 100% vốn đầu tư từ nước ngoài. Tại các chi bộ của DN có vốn đầu tư nước ngoài, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong công tác chuyên môn.

Bà Đặng Thị Kim Chi, Bí thư Đảng ủy Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, cho biết : “Hầu hết các DN có tổ chức Đảng trong Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đều hoạt động hiệu quả. Chi bộ trong DN phối hợp chặt chẽ với công đoàn cơ sở, tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo DN để hoạt động, chăm lo tốt cho người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại DN, không để xảy ra mâu thuẫn, đình công, lãn công”, bà Chi khẳng định.

Với những kết quả đạt trên, có thể khẳng định nội dung và giải pháp của đề án phát triển Đảng trong DNNKVNN đưa ra là phù hợp với tình hình thực tế, cần tiếp tục phát huy để đạt mục tiêu trong thời gian tới.

Nhiều giải pháp trọng tâm

Hiện Tỉnh ủy Bình Dương  đã thông qua Dự thảo Đề án hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các DNNKVNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu lớn nhất đặt ra của đề án là xây dựng đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, tâm huyết làm nòng cốt, xung kích trong công tác phát triển đảng viên, đoàn viên tiến tới xây dựng, phát triển, củng cố tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong DNNKVNN và trên địa bàn dân cư, đặc biệt là những nơi đã có tổ chức nhưng còn khó khăn trong hoạt động và thiếu cán bộ.

Thông qua Đề án sẽ đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu theo Chương trình nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025; tạo động lực và niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức cấp ủy, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp, đảm bảo các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, việc xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ngoài khu vực nhà nước mang ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh, vừa là yêu cầu tất yếu khách quan, vừa là nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, là yếu tố quyết định đến sự phát triển của giai cấp công nhân; đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chính trị - xã hội của người lao động, khẳng định vai trò của Đảng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ông đề nghị cần nghiêm túc tiếp thu, cập nhật và chọn lọc các góp ý về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án, đặc biệt là mô hình tổ chức và quản lý phát triển Đảng ở cấp huyện đối với khu, cụm công nghiệp./.

 

Phản hồi

Các tin khác