Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại TP. Thủ Đức

Sáng sớm nay (23/5), đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, tham gia bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp tại đơn vị bầu số 29, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Cùng dự và tham gia bỏ phiếu tại Đơn vị bầu cử số 29 còn có đồng chí Nguyễn Văn Giàu, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội cùng các đồng chí Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Thủ Đức.

Đồng chí Trần Tuấn Anh là một trong những cử tri đầu tiên bỏ lá phiếu bầu cử vào thùng phiếu. 

Chia sẻ với các cử tri tại địa điểm bỏ phiếu,Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được tham gia lựa chọn các đại biểu xứng đáng cho Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Đồng chí Trần Tuấn Anh là một trong những cử tri đầu tiên bỏ lá phiếu bầu cử vào thùng phiếu.

Đồng chí Trần Tuấn Anh là một trong những cử tri đầu tiên bỏ lá phiếu bầu cử vào thùng phiếu.

Đồng chí Trần Tuấn Anh cho rằng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đã trải qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và toàn Đảng, toàn dân đang phấn khởi, khẩn trương triển khai đưa các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.

Cuộc bầu cử lần này còn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy những thành tựu trong xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trao đổi với lãnh đạo Đơn vị bầu cử số 29, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị của cấp ủy, chính quyền địa phương, mặc dù trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng cấp ủy, chính quyền và nhân dân Phường Thảo Điền và Thành phố Thủ Đức đã hết sức chủ động, sáng tạo, đảm bảo tổ chức việc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự mang ý nghĩa là ngày hội của toàn dân. Điều này đã góp phần quan trọng vào thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của Thành phố Thủ Đức, của Thành phố Hồ Chí Minh và của cả nước nói chung.

Đồng chí Trần Tuấn Anh trò chuyện với các cử tri.

Đồng chí Trần Tuấn Anh trò chuyện với các cử tri.


Trò chuyện với các cử tri, đồng chí Trần Tuấn Anh bày tỏ tin tưởng: Với truyền thống đoàn kết, ý chí và lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm cao, các cử tri của Đơn vị bầu cử số 29 của Phường Thảo Điền cũng như cử tri của Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước sẽ hăng hái đi bầu đông đủ, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu nhất, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ này.

Đồng chí Trần Tuấn Anh kỳ vọng: “Các vị đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp được bầu lần này với sức trẻ và được đào tạo bài bản, sẽ hết lòng vì dân vì nước, kế thừa, phát huy những thành tựu của các nhiệm kỳ Quốc hội trước đã đạt được, thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị nói chung, trong đó có Quốc hội và  HĐND các cấp nói riêng.

Nhiệm kỳ này, Đơn vị bầu cử số 29, Phường Thảo Điền, có hơn 1000 cử tri. Đây cũng là một trong những phường có vị trí quan trọng trong việc phát triển Thành phố mới Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh./.

 

 

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác