Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một tấm gương về đạo đức, lối sống

Chiều 18/5, tại TP Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị được trực tuyến tới 19 điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, bám sát chỉ đạo của Trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã nhận thức sâu sắc, coi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được triển khai đồng bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; có bước đổi mới, sáng tạo trong tham mưu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc. Quảng Ninh đã gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước…, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà nhân dân quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trúc Linh)

Bên cạnh đó, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên rõ rệt. Những kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH và sự nghiệp đổi mới của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp, các ngành, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 5 năm qua đã được đẩy mạnh bởi tấm lòng yêu mến, kính trọng, khâm phục, những tình cảm cách mạng của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh đối với Bác.

Trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn nữa, đồng chí Nguyễn Xuân Ký đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan đơn vị và cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các giải pháp mạnh mẽ, cụ thể, quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên liên tục để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình trong tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cấp và tổ chức đảng. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức phải là một tấm gương về đạo đức, lối sống. Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa và nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng kết hợp với phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí và của nhân dân đối với việc thực hiện các quy định nêu gương. Cổ vũ, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên. Gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của tỉnh và đất nước.

Tại  cơ sở, mỗi chi bộ cần không ngừng tìm tòi sáng tạo những hình thức sinh động, phong phú hơn nữa để đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống. Phấn đấu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu ngày càng giàu đẹp, văn minh, tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, một trong những nơi hội tụ và lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội của phía Bắc, cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ. Trước mắt là cùng nhau đoàn kết giữ vững địa bàn an toàn, ổn định trong trạng thái bình thường mới chiến thắng đại dịch COVID-19, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, hoàn thành “mục tiêu kép” năm 2021.

Dịp này, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được trao tặng Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen cho 53 tập thể và 47 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016 - 2021./.

Phản hồi

Các tin khác