VKSND Tối cao bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao

 Ngày 23/5, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND) tối cao ban hành Thông báo số 112/TB-VKSTC về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc VKSND tối cao. Theo đó, đã có 7 lãnh đạo, quản lý cấp Vụ được điều động, bổ nhiệm đợt này.

 Ông Đỗ Văn Phương, kiểm sát viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng VKSND Tối cao kể từ ngày 1/6/2021 đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Đỗ Văn Phương, kiểm sát viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng VKSND Tối cao. Ảnh: TL.

Ông Đỗ Văn Phương, kiểm sát viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao

được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng VKSND Tối cao. Ảnh: TL.

Ông Phạm Thanh Từng, kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, được bổ nhiệm giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/6/2021.

Ông Lê Đức Xuân, kiểm sát viên VKSND Tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, VKSND Tối cao; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/6/2021.

 Ông Nguyễn Đức Thái, kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ, VKSND Tối cao; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/6/2021.

Ông Phan Văn Tâm, kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, VKSND Tối cao được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/6/2021.

 Ông Lại Viết Quang, kiểm sát viên cao cấp, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự, VKSND Tối cao; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/6/2021.

 Ông Nguyễn Như Hùng, kiểm sát viên cao cấp, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, VKSND Tối cao; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/6/2021.

 VKSND Tối cao cho biết do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho cán bộ, công chức trong cơ quan, Viện trưởng VKSND Tối cao quyết định không tổ chức lễ công bố và trao các quyết định nêu trên./.

Phản hồi

Các tin khác